DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı!..

31-12-2020
Üniversitemize öğretim elemanı alımı ile ilgili 31.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızdaki kadrolara yapılacak başvurularda ilan metninde belirtilen açıklamalara ilave olarak aşağıdaki hususlara önemle riayet edilmesi gerekmektedir.

- İlanımızdaki tüm Profesör kadroları ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak başvurular Ankara da Gülhane Külliyemizdeki Gülhane Personel İşleri Birimine ; İstanbul’da Mektebi Tıbbiye-i Şahane Külliyesindeki Personel Daire Başkanlığına; diğer doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurular ise ilandaki ilgili Birimlere ( Fakülte/Yüksekokul/Enstitü) şahsen yapılacaktır. 

- Adaylar öncelikle başvuru formunu doldurup bu formda istenen belgelere ilave olarak profesör kadrosuna başvuruda belirtilen “Başlıca Araştırma Eseri”nin çıktısını, ilan kriterinde belirtilen şarta ait belgenin (yayın/çalışma/bildiri/poster…v.b.) çıktısını ve yayınlarını içeren CD/USB leri ekleyerek hazırlayacakları dosyayı ilgili birimlere ilan sürecinde teslim edeceklerdir. Bu belgelerin haricinde diğer yayınların çıktılarını almaya gerek yoktur. Adaylar hazırlayacakları CD/USB ye yayınlarına ilave olarak başvuru formunda istenen belgeleri tarayıp ayrıca ekleyebilirler.

- Profesör başvurularında Başlıca Araştırma Eserini başvuru formunda belirtmek zorunludur. Başlıca Araştırma Eseri olarak Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında yapılan özgün yayınlar veya çalışmalardan biri seçilmelidir.

- Son başvuru tarihi 14.01.2021 (mesai bitimi)

- Başvuru Adresleri

- Personel Daire Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul

- Gülhane Personel İşleri Birimi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA

- İlan Metni için tıklayınız...

- Başvuru Formu (Profesör) için tıklayınız...

- Başvuru Formu (Doçent , Doktor Öğretim Üyesi ) için tıklayınız...

- Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi) için tıklayınız...