Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Tanıtım

TANITIM

Türk Dili Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir. Bölümümüz, Üniversitemizde bulunan yüksekokul, meslek yüksekokulu ve fakültelerdeki Türk Dili derslerinde görev alacak olan öğretim elemanlarını bünyesinde barındırmaktadır.

MİSYONUMUZ

Türk Dili Bölümü, vatanın ve milletin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğünün korunmasında her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmayı yürüten; Türk dilinin uluslararası standartlara ulaşabilmesi adına gerekli bilimsel araştırmayı yaparak üretkenliğini ortaya koyan nitelikli öğretim elemanları ile eğitim-öğretimini gerçekleştirmektedir. Üretilen bilimin bireylerdeki tezahürü ile donanımlı, pozitif düşünen, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, Türk dilini doğru ve etkin kullanan, hedeflerini Türk milletinin ve Türk dilinin bekası doğrultusunda planlayan bir nesil yetiştirmek ise Bölümümüzün en önemli misyonudur.

VİZYONUMUZ

Türk Dili Bölümünün vizyonu, Türk dilinin doğru ve güzel kullanımını sağlayarak sözlü ve yazılı anlatımda öğrencinin kendisini doğru bir şekilde ifade edebilmesini kolaylaştıran; Türk dilinin kurallarını ortaya koyarak sanatsal ve öğretici metinlerde analiz yapabilmeyi, aynı zamanda olaylara ve durumlara eleştirel yaklaşabilmeyi sağlayan; bilimsel araştırma yaparken doğru inceleme ve kaynak taramasını yapabilen; dil, kültür ve millet ilişkisinde dilin önemini kavrayarak konuşulan diller arasında Türk dilinin yeri ve önemini ortaya koyabilen bir nesil yetiştirmektir. Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde öncelik ise bireylerin bakış açılarını zenginleştirmek ve nesnel, akılcı bir yaklaşıma sahip olabilmelerini sağlamak temel nitelik olarak görülmektedir. 

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Yasemin ULUTÜRK SAKARYA (Bölüm Başkanı)
 
Öğr. Gör. Anna GOLYNSKAIA
 
Öğr. Gör. Ebru YETKİN
 
Öğr. Gör. Hilal AY
 
Öğr. Gör. Murat HASANOĞLU
 
Öğr. Gör. Seda SELİM
 
Öğr. Gör. Sulıman Nasır İbrahim ABDALLAH
 
Öğr. Gör. Younis AHMED ADAM YAHYA
 
Öğr. Gör. Şerife Hasanoğlu
 

Ders İçerikleri

TÜRK DİLİ I                                                                                                                                   

 

Konu Başlıkları                                                                                                                            

-Dil Nedir? Dil-Millet-Kültür İlişkisi                                                                                            

-İletişim ve Beden Dili                                                                                                               

-Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri                                          

-Türkçenin Tarihî Dönemleri                                                                                                       

-Türkçenin Sadeleşme Evreleri                                                                                                  

-Türklerin Kullandığı Alfabeler                                                                                                  

-Noktalama İşaretleri ve Yazım Kuralları                                                                                

-Anlatım Bozuklukları                                                                                                                

 

TÜRK DİLİ II

 

Konu Başlıkları

-Anlatım Biçimleri

-Düşünceyi Geliştirme Yolları

-Yazılı Anlatım Türleri

-Öğretici Yazılar

-Sanatsal Yazılar

-Sözlü Anlatım Türleri

-Sunum ve Sunum Teknikleri

-Bilimsel Araştırma ve Kaynak Gösterme

Sınavlar

SINAVLAR

Güz ve bahar dönemi olmak üzere toplam iki vize, iki final ve iki bütünleme sınavı mevcuttur.

Bu sınavlardan vize, Üniversitemiz UZEM girişi ile sistem üzerinden gerçekleştirilmekte iken final ve bütünleme sınavları örgün olarak yapılmaktadır.

Herhangi bir şekilde muafiyet sınavı söz konusu değildir.

Daha önce benzer Türk Dili dersi müfredatına sahip olan üniversitelerden ders alan öğrenciler için ise oluşturulacak komisyon tarafından uygun görülenler ancak dönemsel bazda dersten muaf olma hakkına sahiptir.

Ders Başarı Notu

Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.
Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Başarı notu Katsayı Puanı

AA 4.00 90-100
BA 3.50 80-89
BB 3.00 70-79
CB 2.50 65-69
CC 2.00 60-64
DC 1.50 55-59
DD 1.00 50-54
FD 0.50 40-49
FF 0.00 39-0

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

İlgili yarıyıl ve yıl sonu itibarıyla GANO 2,00 ve üzeri olduğunda, bitirdiği yarıyıl ve bir önceki yarıyıla ait DC ve DD başarı notu aldığı derslerin şartlı olarak başarıldığını belirtir.

İletişim

Mekteb-i Tibbiyye-i Sâhâne Külliyesi, Tibbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar
+90 216 777 8 777
info@sbu.edu.tr