Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Sıkça Sorulan Sorular

A-ÜNİVERSİTE KAYITLARI HAKKINDA

1-Üniversitenize kayıt nasıl yapılır?

Üniversitemiz akademik birimlerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt için istenen belge ve bilgiler ile işlem süreçleri www.sbu.edu.tr web adresimizden öğrenilebilir. Kaydınız ancak bütün gerekli belgeleri teslim ettiğinizde tamamlanır.

2-Yeni kayıt işlemlerini şahsen yapmak zorunda mıyım?

Kesin kaydını E-devlet üzerinden yapan öğrencilerin şahsen başvuru yapmaları gerekmemektedir. E-devletten kayıt yapamayan öğrencilerin kesin kaydını şahsen yaptırmaları gerekmektedir. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilen olağan üstü durumlarda noterden vekâlet verilen birisi tarafından kayıt işlemi yapılabilir.

B-ÖĞRENCİ BİLGİ VE BELGELERİ

1-Öğrenci Belgesi nedir? Nasıl alabilirim?

Öğrenci belgesi, Üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir. E-devlet üzerinden e devlet şifrenizle alabileceğiniz gibi, Öğrenci İşlerine bizzat başvurarak alınabilir. Öğrencinin şahsi başvurusu sonucunda hazırlanan belge, öğrencinin kendisi dışındaki herhangi bir şahsa teslim edilmemektedir. Özel durumlarda öğrencinin dilekçe başvurusunda belirttiği kişilerin kimlik fotokopilerine bakılarak öğrenci belgesi teslim edilir.

2-Öğrenci Kimliği almak için neler yapmalıyım?

Kazanan öğrencilerimizin kayıtları tamamlanınca öğrencilerimize kendilerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri olduklarını belirten öğrenci kimlik kartları verilir. Külliye girişlerinde, yemekhane kullanımı ve sınavlarda öğrenci kimlik kartları kontrol edilecektir.

3-Öğrenci Kimlik kartım kaybolursa ne olur?

Öğrenci kimlik kartının kaybolması halinde yerel veya ulusal bir gazeteye verilmiş kayıp ilanı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.

Öğrenci belgesi yenilemesi için Üniversite banka hesap numarasına yatırılacak miktarı öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

4-Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

Öğrencilerimizle ilgili kişisel bilgiler (Yazışma adresi, ev adresi, telefon bilgileri, acil durumlarda aranacak kişi ile ilgili bilgiler vb.) Üniversiteye ilk kayıt sırasında sisteme aktarılır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa bu değişikliğin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile gerekli düzenlemelerin yapılması için başvurmanız gerekmektedir.

5-Öğrenci şifremi unuttum ne gibi işlem yapmalıyım?

Öğrenci Bilgi Sistemi şifremi unuttum bölümünden bilgilerinizi girerek ya da Öğrenci işlerinden yeni şifre alınabilir.

6-Danışman kimdir, bana ne yararı olur?

Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak birim yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

7-Ders kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılıyor?

Kayıt yenileme işlemleri her yarıyılın başlamasından önce akademik takvimde belirtilerek Web sayfası aracılığı ile ilan edilir. Kayıt yenileme tarihleri genellikle derslerin başlamasından önceki haftayı kapsar.

8-Ders kayıt işlemlerimi okula gelmeden yapabilir miyim?

Evet, kayıt yenileme işlemlerini okula gelmeden Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile yapabilirsiniz.

9-Kayıt tarihlerini kaçırırsam ne olur?

Akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde kayıt yenilemesini yapmayan öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez, öğrenci belgesi alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

10-Kayıt yenileme işlemini yapmazsam kaydım silinir mi?

Hayır, kaydınız silinmez. Ancak kayıt yenilemediğiniz yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.

11-Kayıt dondurma yapabilir miyim?

Belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması gibi nedenlerle kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Yeni öğrenciler, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler.

C-ÖĞRENİM

1-Ara sınavların sınav programı ne zaman duyurulur?

Tüm derslerin ara sınavlarının tarihleri İlgili Fakülte Dekanlığı tarafından web sayfasından duyurulur; Ayrıca ilan panolarında ilan edilir.

2-Final sınav programı ne zaman duyurulur?

Final sınav tarihleri Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.Final sınavları Akademik yılı başında Akademik takvimde yer alacaktır.

3-Ders Programları ne zaman duyurulur?

Ders Programları, her dönem dersler başlamadan kayıt haftasının son günü duyurulur.

4-Üniversitenizde azami öğrenim süresi ne kadardır?

Üniversitemizde azami öğrenim süresi; 2 yıllık ön lisans için 4 yıl, 4 yıllık lisans için 7 yıl, 5 veya 6 yıllık eğitim programı için 9 yıl.

D-DERSLER-NOTLAR

1-Yarıyıl Akademik Başarı Not Ortalaması Nedir?

YANO: Bir yarıyılın akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

2-Genel Akademik Başarı Not Ortalaması Nedir?

GANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

3-Daha önce aldığım dersleri tekrar edebilir miyim?

Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü, toplam 30 AKTS krediyi geçemez. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkarılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır. GANO’ sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

4- 1.sınıf öğrencisiyim ders kaydı yapmalı mıyım?

Evet, Yüksekokulumuza kesin kayıt yaptırdıktan sonraki kayıt yenileme dönemleri içerisinde her dönem için ders kaydınızı kendiniz yapmalısınız

5-Derslere devam zorunluluğu var mı?

Evet, derslere devam şartı vardır. İlk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar edilen teorik derslerin %70'ine, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %80'ine devam zorunluluğu vardır.

6-Hangi durumlarda kayıt silinir?

a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

c) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda kaydı silinir.

7-Ders muafiyeti nedir?

Daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından Üniversiteye kaydı takip eden on iş günü içinde, birimine muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe, ders içerikleri ve Transkript (not dökümü) belgesi ile başvurmak gerekir. Muafiyet talepleri ilgili birimin yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.