Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi; Anadolu tıbbının doğduğu topraklarda, unutulmaya yüz tutan geleneksel metodlarla, modern metodların harmanladığı, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği integratif Tıp prensipleri ile çalışmak üzere kurulmuştur. 

Merekzimiz çalışmalarına Sağlık Hizmeti, Eğitim, Bilimsel Araştırma ve AR-GE olarak 4 temel başlıkta devam etmektedir.

27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayı ile Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğinin yürürlüğe girmiştir.

26 Ekim 2016 tarih ve 29869 sayı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğinin yürürlüğe girmiştir.

24.04.2023 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ atanmıştır. 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fiziksel ve Ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

Modern tıbbı destekleyici ve tamamlayıcı rol oynayarak hastalarımıza bütüncül bir yaklaşımla hizmet vermek ana amacımızdır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında sempozyum, kongre, eğitim gibi faaliyetlere bilimsel ve organizasyonel katkı sağlamak.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının Türkiye'de Hekim ve Diş Hekimlerince toplum sağlığını gözeterek, sağlık sistemine integrasyonunu en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak. 

 

Faaliyetlerimiz

1) EĞİTİM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi 16/10/2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur. Uygulama Merkezi aşağıda belirtilen alanlarda eğitim verme yetkisine sahiptir.
-Kayropraktik; Kayropraktik, sinir-kas-iskelet sistemleri bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ve bu bozuklukların genel sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili sağlık hizmeti veren, sublüksasyon (çıkık ve kırık olmadan ekseni bozulmuş normal eklem) üzerinde özel bir odaklanma ile patolojik eklem biyomekaniğini düzeltme yapan ve vücudun doğal olarak iyileşmesini sağlayan ve bu alan içerisine giren manuel teknikleri içeren bir uzmanlıktır (1). Kayropraktik kas-iskelet sisteminin mekanik rahatsızlıklarının tanı, tedavi ve önlemlenmesinde ve bu mekanik rahatsızlıkların genel sağlık ve sinir sistemi üzerinde etkileri ilgili bir sağlık mesleğidir. Omurganın mekanik bozukluklarını düzeltmek başta olmak üzere, yumuşak doku ve diğer eklem manuel tedavilerine önem verir (2). 

1- WHO – Dünya Sağlık Örgütü, 2005.
2- Sözlük tanımı, WFC - World Federation of Chiropractic, 2001.

-Osteopati;Osteopati, çeşitli hastalıklarda kas-iskelet sisteminin etkinliği üzerinde duran, bir sinirin veya omurilikten gelen sinirlerin fiziksel veya duyusal etkilenmesinden dolayı organlarda görülen, özellikle eklemlerdeki fizyolojik bozuklukların ve hareket kısıtlılığını düzeltme, fonksiyonel bozuklukları ve ağrıları giderme amacıyla uygulanan bir tamamlayıcı tıp tedavi yöntemi ve bir tıp mesleğidir. Tanı ve tedavi öncelikli olarak elleri kullanır. Hastalık ve sağlık durumunda beden, zihin ve ruh arasındaki ilişkiyi dikkate alır (1).
1- Benchmarks for training in osteopathy, 2010.

-Homeopati;Homeopati, “benzerlik yasasına” göre kişiye özgü seçilmiş homeopatik solüsyonlar ile bir organizmanın sağlık durumunu iyileştirmeyi hedef alan bir tıbbi tedavi metodudur. Homeopatide tedavi tamamen bireyselleştirilmiş olduğundan ve fiziksel, duygusal, zihinsel, yapısal, biyografik ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurduğundan dolayı bütünsel bir tedavi şeklidir.

-Proloterapi ;Proloterapi kronik kas iskelet sistemi ağrılarının tedavisinde kullanılan enjeksiyon temelli bir tedavi yöntemidir. Artrit, bel ağrısı, boyun ağrısı, fibromiyalji gibi kronik ağrıların tedavisinde kullanımı günden güne artmaktadır. Ülkemizde de proloterapi ile ilgili çalışmalar disiplinler arası işbirliği içinde yürütülmekte ve yöntemin daha yaygın kullanımına yönelik kurumsal çalışmalar yapılmaktadır.

-Mezoterapi ;Mezoterapi, cildin mezodermden köken alan orta tabakasına uygulanan bir enjeksiyon yöntemi olarak tanımlanır. Bu uygulama ile (iğne ve farmokinetik etki) mezodermi uyararak, embriyolojik gelişmede mezoderm kaynaklı doku ve organ patolojilerinin semptom ve şikayetlerini azaltmayı hedefleyen bir tedavi metodudur. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel, küçük dozlarda, özel iğneler ve özel tekniklerle verilir.

-Refleksoloji ;Refleksoloji kelimesi “refleks” ve “oloji” kelimelerinden oluşur. Bu kelimedeki “refleks” kısmı çoğunlukla “reflection – yansıma”, “-oloji” ise “çalışma alanı” olarak yorumlanır. Refleksoloji, organların meridyen veya kanallar aracılığı ile ayağın belirli alanlarına yansımaları olduğu temeline dayanmaktadır. Bu yönüyle akupunktur ve shiatsu ile benzerlik gösterir. Ayaktaki belirli noktalara baskı uygulayarak iç organlar uyarılabilir (1).
1- Yıldız S. Refleksoloji, Ayak Zon Tedavisinde Temel Uygulamalar. Kısaltılmış 3. Baskı. Haziran 2012, Isparta.

-Kupa Terapi ;Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan tedavi yöntemine kuru kupa terapisi denir.Belli vücut noktalarında bölgesel vakum yaparak ve yüzeysel kesikler oluşturarak kanın alındığı köklü tedavi yöntemine ise Yaş Kupa Terapisi (Hacamat) denir.

-Hirudoterapi ;Sülük gibi bazı hayvanların salgılarının (özellikle tükürüklerinin) biyolojik olarak aktif bileşenler içerdiği bilinmektedir. Bu hayvanlar medeniyetin başlangıcından bu yana tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar sülüğün salgılarının birçok bioaktif peptit ve protein içerdiğini göstermiştir (1).

1- Abdualkader AM, Ghawi AM, Alaama M, Awang M, Merzouk A. Leech Therapeutic Applications. Indian J Pharm Sci. 2013.

-Akupunktur ;Acus ve punctura kelimelerinden oluşan bir deyimdir. Noktaya iğne batırmak anlamına gelir. Akupunktur alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden en iyi bilinenidir. Akupunktur uygulayan birçok doktor tarafından uygun koşullarda bir tedavi yöntemi olarak tek başına akupunktur kullanılabilir. Akupunkturun kaynağı 3000 yıldan öncesine dayanır ve dünyanın her ülkesinde uygulanır. Çin, Japonya, Taiwan ve Kore`de genel olarak ilk tedavi olarak kullanılır. 1970`lerin sonuna doğru batı dünyasında ve ABD`de popülerlik kazanmaya başlamıştır. Akupunktur temel olarak belirli vücut noktalarına (akupunktur noktalarına) iğneler batırılması yoluyla uygulanır. Klasik kitaplara göre bu noktalar meridyenler ya da enerji akışı olan kanallar üzerinde bulunur (1).
1- Yıldız S. Uluslararası kuruluşlara göre akupunktur. Akupunktur Bülteni, 2011.

-Apiterapi ;Apiterapi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi amacıyla bal, polen, propolis, arı sütü, bal mumu ve arı zehiri gibi arı ürünlerinin kullanılmasıdır. Kökeninin 6000 yıl önce antik Mısır uygarlığına kadar uzandığı düşünülür. Apiterapi ve etkinliği ile ilgili araştırmalar devam etmektedir (1).

1- Hellner M, Winter D, von Georgi R, Münstedt K. Apitherapy: usage and experience in german beekeepers. Evid Based Complement Alternat Med. 2008.

-Fitoterapi ;Fitoterapi, geleneksel bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan tıbbi tedavidir. Bitkisel ürünlerin tedavide kullanılması çok eski tarihlere dayanmaktadır. Halk hekimliğinde geleneksel olarak uygulanan bu tedaviler tarihsel gelişim sürecinde eczacılık ve tıp disiplinleri içinde de gelişme imkanı bulmuştur.

-Ozonla Tedavi ;Ozon doğada atmosferin üst tabakalarında bulunan ve dünyadaki canlı organizmaları ultraviole radyasyondan koruyan bir tabakadır. Ozonun uygulandığı duruma ve uygulama şekline göre farklı etkileri vardır. Tedavi amacıyla; solüsyon, gaz, yağ veya ozon uygulanmış su olarak kullanılabilir (1).

1- A SR, Reddy N, Dinapadu S, Reddy M, Pasari S. Role of ozone therapy in minimal intervention dentistry and endodontics - a review. J Int Oral Health. 2013.
-Hipnoz Nörolojik bilimler ve psikolojide hipnoz, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku ve uyanıklık arası durum arası tanımlanır.

-Maggot Terapi ; Maggot debritman tedavisi, özel olarak üretilmiş maggotların (sinek kurtçuğu) iyileşmeyen cilt ve doku yaralarına tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Yara tedavisinde çok eski dönemlerden bu yana kullanılmaktadır.

 


2017, 2018 ve 2019 yılları içinde eğitim programı ve eğitimciler ile ilgili bildirimler süresi içinde Sağlık Bakanlığı`na yapılmış ve İstanbul (Bağcılar SUAM ve Ümraniye SUAM), Ankara (Keçiören SUAM), Antalya, İzmir (Bozyaka SUAM), Bursa (Bursa Yüksek İhtisas (SUAM) ve Kayseri eğitim programı ilan edilmiştir. Kayseri SUAM, şehir hastanesi statüsü kazandıktan sonra herhangi bir eğitim ilan edilmemiştir. Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi eğitimleri düşük yoğunlukta devam etmiştir. 2020 yılı eğitimlerine aktif olarak İstanbul (Bağcılar SUAM ve Ümraniye SUAM), Ankara (Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara
Onkoloji SUAM), Antalya, İzmir (Bozyaka SUAM), Bursa (Bursa Yüksek İhtisas SUAM) ve yeni eğitim planlaması yapılabilecek diğer merkezlerde (Diyarbakır, Şanlıurfa vb) devam edilmesi ön görülmektedir. 2017-2019 döneminde talepler doğrultusunda eğitim programları sürdürülmüştür. 2020 yılı takvimi için de gerek tüm SUAM`larda eğitim faaliyetlerinin genişletilerek sürdürülmesi planlanmaktadır. 

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp İstanbul eğitim programının ilk ilan tarihinden itibaren sekreterya tarafından yaklaşık 28.000 e-posta/kayıt formu cevaplanmış, yaklaşık 7500 iletişim formu mesajına dönüş yapılmış, ön kayıt formu üzerinden bilgi talep eden 14.000 hekim başvurusuna bilgilendirme yapılmış, 400.000 üzerinde tekil web ziyaretçisi sağlanmıştır. 12.09.2017 itibari ile başlamış olan (uzaktan eğitim de dahil) eğitim programları Akupunktur, Sülük Uygulaması, Mezoterapi, Hipnoz, Kupa Uygulaması, Fitoterapi Uygulaması, Refleksoloji Uygulaması, Homeopati Uygulaması, Ozon Uygulaması, Apiterapi,  Larva Uygulaması, Proloterapi, Osteopati ve Müzikterapi Uygulamasıdır. 2020 yılı içinde ilgili yönetmelik eki çalışmasının tamamlanması durumunda Kayropraktik eğitiminin başlaması planlanmakta iken 23.01.2020 tarihi itibari ile henüz bu ek Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmamıştır.
Tamamlanan ve devam eden programlarda;

Program sayısı: 181
Toplam ders süresi: 23.649 saat
Kursiyer bazında ders saati: 449.934 saat
Tamamlayan veya eğitime devam eden katılımcı sayısı: 2904
Kursların ortalama doluluk oranı: %73,35

Kurslara göre doluluk oranı sıralaması (yüksek doluluk oranından düşük doluluk oranına doğru)  Homeopati Uygulaması, Proloterapi, Akupunktur, Mezoterapi, Fitoterapi Uygulaması, Ozon Uygulaması, Kupa Uygulaması, Sülük Uygulaması, Hipnoz, Müzikterapi Uygulaması, Apiterapi, Refleksoloji Uygulaması ve Larva Uygulaması şeklindedir.

Sertifika Resim

2) KONGRE
 
-Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "1. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"
 
-Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"

-Avrupa Hipnoz Derneği ile Hipnoz Kongresi

-WFAS Dünya Akupunktur ve Moksibasyon Kongresi

-10. Uluslararası Biyoterapi Kongresi

-Bilkent Şehir Hastanesi (GETAT Sempozyumu)

Kongre Resim 2 Kongre Resim Kongre resim 3


3) YAZILI VE GÖRSEL MEDYA ARAÇLARI İLE KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIĞI ARTTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR. 

-Yazılı ve görsel basında çıkan haberler için referans noktası olundu, yıl içinde pek çok defa kamuoyunun bilgilendirmesi için yapılan görevlendirmeler ile demeçler verildi. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Dünya Sağlık Örgütü ile beraber kongre ile ilgili yazılı ve görsel basının yoğun ilgisi ile bir basın toplantısı ile bilgilendirme yapıldı.

Basın resim basın 11 Basın


4) POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı SUAM'daki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulama merkezlerinde poliklinik hizmetleri verilmektedir.

SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Güngören Ek Hizmet Binasında sıfırdan başlanarak kuruldu, resmi hasta kabulüne başladı ve 3 yıl içerisinde poliklinikte eğitim vakaları hariç 12.777 seans yapıldı.

Poliklinik Resim

İlan 1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi tarafından 9-16 Nisan 2021 tarihleri arasından “Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmesi planlanmaktadır. İlgili programa başvuru için egitim@getat.com.tr adresine (Ad-Soyad, Telefon, Mail, Meslek, Kurum) bilgilerinin ve programa katılım talebinin iletilmesi gerekmektedir. Yapılacak ön değerlendirme sonrası katılımcı listesi belirlenecektir.

İlan 2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi tarafından 17-18 Nisan 2021 tarihleri arasından “Alana Özel Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmesi planlanmaktadır. İlgili programa başvuru için egitim@getat.com.tr adresine (Ad-Soyad, Telefon, Mail, Meslek, Kurum) bilgilerinin ve alana özel eğiticilerin eğitimi programına katılım talebinin iletilmesi gerekmektedir. Yapılacak ön değerlendirme sonrası katılımcı listesi belirlenecektir.

 

Amaç ve Hedeflerimiz

Hedeflerimiz;
Modern tıbla Geleneksel tıbbın bir arada çalışılabileceğini gösterecek integratif tıp da örnek ve lider ülke olmak.
Anadolu Tıbbını Çin tıbbı, Hindistan tıbbı, Uygur tıbbı gibi dünya markası yapmak.
Amacımız;
İnsan sağlığına yönelik belirlenen geleneksel tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini, uygulayacak tıp doktoru ve diş tabibi eğitim ve yetkilendirilmelerini düzenlemek.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması polikliniğine başvuran hastalara Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği endikasyonlar esas alınarak hasta mahremiyeti ve rızası gözetilerek, modern tıbba göre belirlenen mevcut tedavisini aksatmadan yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken ayırt etmeksizin bütüncül hizmet sunmak.
Dünya Sağlık Örgütünün Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın sağlık sistemine en uygun şekilde entegrasyonu için düzenlediği toplantılara Türkiye'yi temsilen katılım sağlanmıştır.
Bakanlığımızca yürürlüğe sokulan yönetmeliğin tüm üye ülkelere tavsiye edildiğini gururla deneyimlemiş durumdayız. Ülkemizde de bu entegrasyonu Dünya Sağlık Örgütünün ön gördüğü şekilde ülkemiz sağlık sistemine entegre etme çalışmalarımız devam etmektedir.