Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Duyurular

Erasmus’u Kazanan Personel ve Öğrencilerin Dikkatine!..

Üniversitemiz Yurt Dışı Akademik Birimler ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Erasmus’u kazanan personel ve öğrencilerimize diplomatik ve bürokratik süreçler hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı yedek (hibesiz) olarak hak kazanan adaylara ve Enstitü/Fakülte/MYO Erasmus Koordinatörlerinin de katılımına açıktır.

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Tarih: 14.03.2024 - Saat: 13.00 – Microsoft Teams Ekip Kodu: q2ju3pw

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Tarih: 14.03.2024 - Saat: 15.00 – Microsoft Teams Ekip Kodu: 05q76u5

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Tarih: 15.03.2024 - Saat: 13.00 – Microsoft Teams Ekip Kodu: nehwz1a

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Tarih: 15.03.2024 - Saat: 15.00 – Microsoft Teams Ekip Kodu: gmq6nwy

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Nihai Değerlendirme Sonuçları açıklanmıştır. Öğrenim Hareketliliğinde 7 (yedi) en başarılı akademik birimden birer kişiye asıl (hibeli) hakkı tanınmıştır. Öğrenci Staj Hareketliliğinde 12 (on iki) kişilik asıl (hibeli) kontenjan en başarılı 11 (on bir) akademik birimden birer kişiye ve Erasmus El Kitabına göre 3. (üçüncü) Kademe Öğrenci olarak geçen ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi gören öğrenciler arasından en başarılı olan 1 (bir) kişiye olacak şekilde dağıtılmıştır. Erasmus Değişim Programına katılmaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik eder, Üniversitemizce düzenlenecek olan toplantılara eksiksiz olarak katılmalarını rica ederiz.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız…

Öğrenci Staj Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız…

Kısa Dönem Doktora Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız…

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçları!..

Üniversitemiz tarafından düzenlenen Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçları açıklanmıştır. 70 (yetmiş) baraj puanının altında kalan adayların Erasmus süreçleri başarısız olarak sona ermiştir. Baraj puanını geçen ve Erasmus Başvuru Sistemine ÖSYM tarafından muadili kabul edilen yabancı dil sınavlarından 70 (yetmiş) üzeri puanını gösteren belgesini yükleyen adayların nihai olarak asıl-yedek değerlendirme sonuçları ilerleyen günlerde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.

Hamidiye (İstanbul) kampüsünde sınava giren adayların sonuçları için tıklayınız...

Gülhane (Ankara) kampüsünde sınava giren adayların sonuçları için tıklayınız...

Bursa kampüsünde sınava giren adayların sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Yabancı Dil Sınavına Giriş Yerleri!..

Erasmus Yabancı Dil Sınavı 29.02.2024 tarihinde saat 12.30-13.30 arasında gerçekleştirilecektir. Hamidiye (İstanbul) kampüsünde sınav MYO L Blok 1, 18, 19 ve 20 numaralı sınıflarda olacaktır.

 • 1 numaralı sınıf sınava giriş listesi için tıklayınız...
 • 18 numaralı sınıf sınava giriş listesi için tıklayınız...
 • 19 numaralı sınıf sınava giriş listesi için tıklayınız...
 • 20 numaralı sınıf sınava giriş listesi için tıklayınız...
 • Gülhane (Ankara) kampüsünde sınav Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfi - 5 ve Amfi - 6 numaralı sınıflarda olacaktır. Amfi - 5 numaralı sınıf sınava giriş listesi için tıklayınız...
 • Amfi - 6 numaralı sınıf sınava giriş listesi için tıklayınız...
 • Bursa kampüsünde sınav Bursa Şehir Hastanesi C Blok A Katı Eğitim Salonunda olacaktır. Bursa kampüsü sınava giriş listesi için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Sonuçları!..

Erasmus Personel Hareketliliğini kazanan personelimizi tebrik ederiz. Hareketliliğe hak kazanan kişilere yönelik Üniversitemiz Yurt Dışı Akademik Birimler ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya dair bilgiler ilerleyen günlerde Üniversitemiz web sayfasında paylaşılacaktır.

Ders Verme Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Eğitim Alma Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği İlanı!..

Erasmus Personel Hareketliliği İlan Metni için tıklayınız...

Erasmus Öğrenci Hareketliliği İlanı!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği İlan Metni için tıklayınız...

Avrupa Birliği KA171 Proje Yazma Eğitimi!..

Eğitim için tıklayınız...

Erasmusu Kazanan Personel ve Öğrencilerin Dikkatine!..

Erasmusu kazanan personel ve öğrencilere yönelik Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünce çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar hibesiz olarak hareketliliğe katılmak isteyen Yedek kişilerin ve MYO/Fakülte/Enstitü Erasmus Koordinatörlerinin katılımına da açıktır.

Microsoft Teams Ekip Kodu: lb88bl7

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Tarih: 07.04.2023 Saat: 13.00

Öğrenci Staj Hareketliliği Tarih: 07.04.2023 Saat: 15.30

Personel Ders Verme Hareketliliği Tarih: 10.04.2023 Saat: 13.00

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Tarih: 10.04.2023 Saat: 15.30

Erasmus Personel Hareketliliği Nihai Sonuçları Hakkında!..

Erasmus Personel Hareketliliği sonuçları açıklanmıştır. Hareketliliğe katılacak olan kişilere yönelik 10.04.2023 tarihinde Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünce bir toplantı düzenlenecektir.

Ders Verme Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Eğitim Alma Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Hakkında!..

Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri nihai yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Öğrenim Hareketliliği için 7 farklı akademik birimden 1 kişiye, Staj Hareketliliği için 12 farklı akademik birimden 1 kişiye hak tanınmıştır. Hak kazanan kişiler için yurt dışına çıkış işlemlerinin bürokratik ve diplomatik süreçlerine dair ilerleyen günlerde Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünce bir toplantı düzenlenecektir.

Öğrenim Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Staj Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçları Hakkında!..

Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçları açıklanmıştır. Nihai olarak hareketliliğe katılmaya hak kazanan kişilerin sonuçları ilerleyen günlerde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Erasmus Yabancı Dil Sınav Sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Yabancı Dil Sınavına Giriş Bağlantısı Hakkında!..

16 Mart 2023 tarihinde saat 12:00-13:00 arasında gerçekleştirilecek olan Erasmus Yabancı Dil Sınavının Giriş Bağlantısı ve Sınav Yönergesi için tıklayınız...

Erasmus Yabancı Dil Sınavı Giriş Bilgileri Hakkında!..

Erasmus Yabancı Dil Sınavına yönelik giriş bilgilerinin yer aldığı Kılavuz için tıklayınız...

Erasmus Başvurularının Uzatılması Hakkında!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvurularına yönelik T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajans'ının kullanmış olduğu e-devlet entegrasyonlu başvuru portalında yapılan teknik çalışmalar nedeniyle başvurular 03.03.2023 saat 17.00'a kadar uzatılmıştır.

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları Hakkında!..

01.03.2023 - 15.03.2023 tarihleri arasında alınacak olan güncel Erasmus Personel Hareketliliği İlanı için tıklayınız...

İlgili ilan metnine yönelik Başvuru Kılavuzu için ise buraya tıklayınız...

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Sınav Duyurusu Hakkında!..

16.03.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan online Erasmus Yabancı Dil Sınav bilgilerinin yer aldığı güncel Erasmus Öğrenci Hareketliliği İlanı için tıklayınız...

Erasmus Başvuruları Hakkında!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuruları 01.03.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları için erteleme kararı devam etmekte olup başvurulara yönelik süreç bilgisi ilerleyen günlerde Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır. 

Erasmus Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Personel ve Öğrencilerimize Duyuru!..

Erasmus kapsamında yurt dışında bulunan ve deprem sebebiyle yakınlarına ulaşamayan/haber alamayan veya yakınları depremden etkilenen kişiler mücbir sebep ile hareketliliklerine ara verebilecektir. Hareketliliğine ara verecek olan kişilerin dönüş masrafları Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünce karşılanacak olup, ilgililerin Koordinatörlüğümüz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Erasmus Personel Hareketliliği Başvurularının Ertelenmesi Hakkında!..

8-22 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak olan Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Başvurulara yönelik güncel tarih bilgisi ilerleyen günlerde Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır...

Erasmus Başvurularının Uzatılması Hakkında!..

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan depremden dolayı ve T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Ulusal Ajansının erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yapmış olduğu teknik çalışmalar nedeniyle Erasmus Öğrenci Başvuruları 20.02.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

Erasmus Öğrenci Başvuruları Hakkında!..

Erasmus Öğrenci Başvurularına ait Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları!..

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru İlanı için tıklayınız...

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuruları!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru İlanı için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Toplantısı!..

Erasmus Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine hak kazanan personele bürokratik ve diplomatik süreçler hakkında Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantı "Yedek" olarak belirlenen ve hibesiz olarak hareketliliğe katılmak isteyen kişilerin katılımına da açıktır.

Ders Verme Hareketliliği için: Tarih: 25.11.2022 Saat: 14.00 Microsoft Teams Ekip Kodu: z4o99sr

Eğitim Alma Hareketliliği için: Tarih: 25.11.2022 Saat: 15.30 Microsoft Teams Ekip Kodu: rnu6vql

Erasmus Personel Hareketliliği Sonuçları Hakkında!..

Erasmus Personel Hareketliliğini kazanan personelimizi tebrik ederiz. ASIL kişilerin Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI (ahmet.kazanci@sbu.edu.tr) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız...

Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları!..

Erasmus Personel Hareketliliğine dair başvurularınızı Başvuru Kılavuzuna göre gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları Hakkında Bilgilendirme!..

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansından 02.09.2022 tarihinde Üniversitemize gelen yazıda 1-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Erasmus başvurularının alınacağı portalın kapalı olacağı hususu belirtilmektedir. İlgili yazıya istinaden 20 Eylül-4 Ekim arası alınacak olan Erasmus Personel Hareketliliği başvuruları 17-31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Bilgi için Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI (ahmet.kazanci@sbu.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları!..

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru İlan Metni için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Sonuçları Hakkında!..

Erasmus Personel Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi personelimizi tebrik ederiz. Asıl olarak belirlenen personelin Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI (ahmet.kazanci@sbu.edu.tr) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Eğitim Alma Hareketliliği sonuçları için tıklayınız...

Erasmusu Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!..

Erasmus Değişim Programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler için Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI tarafından Microsoft Teams üzerinden online bir toplantı düzenlenecektir.

Staj Hareketliliği Toplantı Tarihi: 12.04.2022 Saat: 14.00 Ekip Kodu: 6dlf1q8

Öğrenim Hareketliliği Toplantı Tarihi: 13.04.2022 Saat: 14.00 Ekip Kodu: ser7ox1

Erasmus Sonuçları Hakkında!..

Öğrenim Hareketliliği için 5 farklı akademik birimden en başarılı öğrenciler ASIL olarak seçilmiştir. Staj Hareketliliği için 10 farklı akademik birimden en başarılı öğrenciler ASIL olarak seçilmiştir. ASIL olarak seçilen öğrencilerimizin Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI (ahmet.kazanci@sbu.edu.tr) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Öğrenim Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız...

Staj Hareketliliği Sonuçları için tıklayınız...

Erasmus Yazılı Sınav Sonuçları!..

Hamidiye Yerleşkesi Sınav Sonuçları için tıklayınız...

Gülhane Yerleşkesi Sınav Sonuçları için tıklayınız...

Başarılar dilerim, Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI

Erasmus Sözlü Sınavı Hakkında!..

Hamidiye Yerleşkesinde Sınava Girecek Kişilerin 1. Listesi için tıklayınız...

Hamidiye Yerleşkesinde Sınava Girecek Kişilerin 2. Listesi için tıklayınız...

Gülhane Yerleşkesinde Sınava Girecek Kişilerin Listesi için tıklayınız...

Sınav Tarihi: 31.03.2022 Perşembe

Sınav Yerleri: Hamidiye Yerleşkesi: Yabancı Diller Bölüm Odaları Çelik Yapılar L-Blok (Erasmus Koordinatörlüğü Karşısı) Gülhane Yerleşkesi: Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Zorunlu Dersler Katı, 3. Kat

Başarılar dilerim. Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI

Erasmus Yabancı Dil Sınavına Giriş Yerleri Hakkında!..

Hamidiye Yerleşkesi için tıklayınız...

Gülhane Yerleşkesi için tıklayınız...

Başarılar dilerim, Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI

Erasmus Sınavı Hakkında!..

Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği için Yabancı Dil Sınavı 24.03.2022 tarihinde saat 12.30-13.30 arasında İstanbul ve Ankara yerleşkelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olup, sınava giriş listeleri Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

İletişim: Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI ahmet.kazanci@sbu.edu.tr

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvurusu!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvurusu için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği Başvurusu!..

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız...

Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Gören Öğrencilerin Erasmus Başvuruları Hakkında!..

Tıpta Uzmanlık/Diş Hekimliğinde Uzmanlık öğrencilerinin Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvuru yapabilmeleri için başvuru sistemine Genel Not Ortalaması (GANO) yerine TUS/DUS giriş sınav puanlarını yazmaları gerekmektedir.

Bilgi için: Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI ahmet.kazanci@sbu.edu.tr

Erasmus+ Başvuruları!..

Erasmus Öğrenci Hareketliliği İlanı için tıklayınız...

Erasmus Personel Hareketliliği İlanı için tıklayınız...

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Staj Hareketliliği!..

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde staj hareketliliğine katılmak isteyen yedek kişilerin Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü ile görüşmesi gerekmektedir...

2021/2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Hareketliliğinden Yararlanacak Öğrencilerin Nominasyon Bilgileri!..

2021/2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Erasmus+ Hareketliliğinden Yararlanacak Öğrencilerin Nominasyon Bilgileri için tıklayınız...

2021-2022 Bahar Dönemi Hareketliliğe Katılacak Öğrencilere Duyuru!..

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Erasmus+ Hareketliliğine katılacak olan öğrencilerimiz için 27.09.2021 tarihinde saat 14.00'da çevrimiçi bir toplantı düzenlenecektir. Toplantı linki e-posta adreslerine gönderilecek olup, toplantıya katılmanız önem arz etmektedir. Başarılar dilerim. Öğr. Gör. Ahmet KAZANCI

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği!..

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği’nden yararlanacak öğrenciler 2019-1-TR01-KA103-066338 ve 2020-1-TR01-KA103-085109 nolu projeler kapsamında hareketliliğe katılacak ve ilgili projelerin kural ve hibe miktarlarına tabi tutulacaklardır. Aklınızdaki tüm sorular için 2019 ve 2020 yıllarına ait Erasmus El Kitabı’nı inceleyebilirsiniz.

2019 Erasmus El Kitabı için tıklayınız...

2020 Erasmus El Kitabı için tıklayınız...

2021/2022 Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden Yararlanacak Öğrencilerin Nominasyon Bilgileri!..

2021/2022 Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden Yararlanacak Öğrencilerin Nominasyon Bilgileri için tıklayınız...

2021/2022 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği İngilizce Sınav Duyurusu!..

Duyuru detayı için tıklayınız...

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başlamıştır!..

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Değişimi Programı kapsamında Erasmus öğrencisi olmaya hak kazandınız. Ancak Üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarları henüz belli olmadığı için bir önceki Akademik Yılın hibe miktarları ve mevcut Erasmus antlaşmaları kontenjanı kapsamında Güz Dönemi için yerleştirmeleriniz yapılacaktır.
Ulusal Ajans’tan kurumumuza tahsil edilen hibe miktarı kesinleşip yeni kontenjanlar eklenmesi doğrultusunda Bahar Dönemi için öğrencilerimizin yerleştirmeleri devam edecektir.
Bu kapsamda Erasmus Öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilerimiz ile bir toplantı düzenlenecektir.
Toplantının yer, gün ve saati hakkında duyuruları lütfen takip edin.

Değerli arkadaşlar,

9 Nisan Salı günü Saat 13.00 da Erasmus ofisinde bir toplantı yapılacaktır. 2019-2020 dönemi hak kazanan tüm öğrencilerimizi toplantıya bekliyoruz.

Başvuru sonuçları için tıklayınız...

Duyurularımızı Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/sbuudek/

2018-2019 Güz Dönemi Sınav Sonucu için tıklayınız...

 

Erasmus

2021-2027 Yükseköğretim Erasmus Beyannamemiz için tıklayınız...

Kurumsal Erasmus Koordinatörlerimiz için tıklayınız...

Erasmus İkili Anlaşmalarımız için tıklayınız...

AKTS Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız...

Erasmus Politika Beyanı için tıklayınız...

İletişim Bilgileri için tıklayınız...

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Personel Hareketliliği Ders Verme

Erasmus Ders Verme Hareketliliği, bölümümüzün anlaşmalı olduğu Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda seyahat hariç ardışık en az 2 iş günü ve en az 8 saat ders vermek şartı ile öğrencilere ders verilmesi ve ders vermeye ilişkin karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1-EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az tam/yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2-Üniversitelerarası anlaşmanın olması,

3-Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (mobility agreement)olması (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

Ders Verme Faaliyeti İçin Gerekli Belgeler

1-İkili Anlaşma ( Gideceği Üniversite ile ilgili Akademik yılı kapsayan anlaşma yapılmış olması gerekmektedir.)

2-Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısı. En az 8 saat ders verilmelidir.)

3-Görevlendirilme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı.)

4-Nüfus Cüzdan fotokopisi

5-Banka Cüzdan fotokopisi (Vakıflarbankası Bankası Göztepe Şubesi’nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

6-Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir.

7-Teaching Mobility Agreement (Ofis tarafından verilecektir.)

8-Katılım Belgesi Aslı (Katılım Belgesi Formu ofis tarafından verilecektir.)

9-Nihai Rapor Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

11-Gidiş-Dönüş bilet fotokopisi

12-Pasaport giriş-çıkış mühürlerini olduğu sayfa fotokopisi.

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ EĞİTİM ALMA

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği aracılığıyla ise, Üniversitemiz akademik ya da idari personeli bir yükseköğretim kurumu ya da işletmeye gidebilmektedir. Eğitim Alma Faaliyetinde Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan bir kuruluş olabilir, seyahat hariç ardışık en az 2 iş günü faaliyet gerçekleştirilmelidir. Eğitim Alma Hareketliliği sadece ders veya eğitim alma faaliyetleri değil, personelin mesleği ile ilgili konularda bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik planlanmış faaliyetler olabilir (konferanslar hariç).

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları;

1-EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az tam/yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,

2-Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir hareketlilik anlaşması (mobility agreement) olması (Hareketlilik anlaşması taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

Eğitim Alma Faaliyeti İçin Gerekli Belgeler;

1-Davet Mektubu (Karşı Üniversitenin ilgili biriminin Davet yazısı. En az 8 saat ders verilmelidir.)

2-Görevlendirme yazısı (Öğretim Üyesinin bağlı olduğu birimin görevlendirme yazısı.)

3-Nüfus Cüzdan fotokopisi

4-Banka Cüzdan fotokopisi (Vakıflar Bankası Göztepe Şubesi’nde kendi adına vadesiz Euro hesabı açılması ve banka cüzdan fotokopisi)

5-Öğretim Elemanı Sözleşme Formu (Ofis tarafından hazırlanacak sözleşme’nin tarafınızdan imzalanması gerekmektedir. Sözleşme Banka Hesabı açıldıktan sonra yapılmalıdır.)

6-Staff Mobility Agreement (Ofis tarafından verilecektir.)

7-Katılım Belgesi Aslı (Katılım Belgesi Formu ofis tarafından verilecektir.)

8-Nihai Rapor Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

9-Bilgi Formu (Ofis tarafından verilecektir.)

10-Gidiş-Dönüş bilet fotokopisi

11-Pasaport giriş-çıkış mühürlerini olduğu sayfa fotokopisi.

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Seçilen öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus öğrencisi olabilirler.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında, yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir.

Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ

Staj Hareketliliği Yapılabilecek Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 

 • İşletmeler
 • Eğitim Merkezleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Diğer Kuruluşlar

 Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bkz. ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans ve benzeri kuruluşlar  

Erasmus+ Staj Hareketliliği Öğrencileri (Hibeli/Hibesiz) İçin Erasmus+ Programına Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Yurt Dışına Gitmeden Önce Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

Kabul Mektubu/Letter of Intent (Staj yapmak istenilen kurum/organizasyon/işletme vb. den alınacak adınıza düzenlenmiş mektuptur).

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken staj yapacakları kurumdan alacakları kabul mektubu şu özellikleri taşıyor olmalıdır: 

-Öğrencinin kurumda Erasmus+ Staj Programı kapsamında staj yapacağı kabul mektubunda belirtilmelidir.

-Staj tarihleri iki aydan kısa olmayacak şekilde kabul mektubunda belirtilmelidir. Staj her akademik yılda en geç 30 Eylül tarihinde sona ermelidir.

-Öğrencinin kurumda üstleneceği görevler kabul mektubunda sıralanmalıdır. 

Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi, resmi web sayfası, telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir. 

 Eğitim Anlaşması / Training Agreement and Quality Commitment (Öğrencinin bu belgeyi staj yapacağı kuruma gönderip, imzalanmasını öncelikle fakslanması ve ardından aslının gönderilmesini sağlanması gerekmektedir.
 
 Öğrenci Sözleşme Formu (Öğrencinin Erasmus+ Program birimine  gelerek, birim tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir).
 

Hesap Cüzdanı Fotokopisi: Vakıflar Bankası İstanbul Göztepe Şubesi'nde öğrencinin kendi adına vadesiz Euro hesabı açtırdığına dair belge fotokopisi .
 
Yurt Dışından Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1-Öğrencinin staj yaptığı tarih aralığını gösteren (gün/ay/yıl olarak), staj yapılan kurum tarafından verilen Staj Sertifikası/Training Certificate

2-Öğrenci Bilgi Formu (Bilgisayar ile doldurularak Erasmus+ Program birimine teslim edilmelidir).

3-Pasaport giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların fotokopisi.

4-Dönüş bileti fotokopisi. 

Mevlâna

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Mevlana Değişim Programına Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

– Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

– Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

– Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

– %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay olabilir.

Mevlana değişim programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar: Öğrenciler ile ilgili hususlar:

Mevlana değişim programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, Programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar: Öğretim elemanları ile ilgili hususlar:

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

Başvuru Şartları

 - Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

– Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

– Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

– Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

– %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Akademik İşbirliği Protokolleri

 • Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile akademik işbirliği protokolü yapmak isteyen birim (Dekanlıklar veya Müdürlükler olarak), protokol yapmak istediği üniversiteyle hazırladığı taslağı, Hukuk Müşavirliğine göndererek uygun olup olmadığına dair görüş alır.
 • Uygun görüş aldıktan sonra Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak bir nüshası Değişim Programları Koordinatörlüğüne gönderir.
 • İmzalanan protokoller, karşı kuruma imzalattırılmak üzere, ilgili birime gönderilir. İmzaların tamamlanmasını takiben, Türkçe ve İngilizce birer kopyası ilgili birim tarafından Koordinatörlüğüne iletilir.

İkili İşbirliği Protokollerimiz