Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

1. Üniversitemiz ile bölge ülkelerindeki üniversiteler arasında ortak projeler üretmek, iş birlikleri yapmak.
2. Bölge ülkelerinde sağlık ve sosyal araştırmalar yapmak üzere proje/çalışma grupları oluşturmak.
3. Bölge ülkelerindeki toplumların ve bireylerin mevcut sağlık standartlarını tespit etmek.
4. Bölgelerin sosyal yaşam biçimleri neticesinde oluşan sağlık koşullarını tespit etmek.
5. Elde edilen tespitler sonucu sağlık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik projeler üretip, yürürlüğe koymak.
6. Bölge ülkelerindeki Büyükelçilik ve Konsolosluk görüşmeleri yaparak sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine iş birliği ve protokol sağlamak.
7. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışma alanları belirleyerek ortak projeler üretmek.
8. Bölge toplumlarının sağlık ve sosyal alanları üzerine yapılan çalışmaları istatistiksel veri haline getirip, raporlamaları yetkili mercilere iletmek ve bu raporlamalardan resmi kurumları bilgilendirmek.
9. Araştırma ve çalışma faaliyetlerini seminer, konferans ve rapor sunumları ile kamuoyu bilgisine sunmak.


Misyonumuz
Hedeflenen bölge ülkelerinde ve ülkemizde, topluma verilen sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve arttırılması için proje, seminer, konferans ve çalışmalar düzenleyerek sağlık sistemleri standartlarını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.


Vizyonumuz 
Avrupa Bölge ülkelerinde sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında etkin ve köklü bir yapı oluşturmak. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eğitim noktasında yeniliğin ve gelişimin öncüsü olması hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Faaliyetlerimiz

Bölgede sağlık ve/veya sosyal alanlarda ihtiyacı gidermek amacıyla;

  • Eğitim desteği vermek,
  • Araştırma birimleri kurarak araştırma projeleri tasarlamak/geliştirmek/uygulamak,
  • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla bilimsel yayınlar üretmek ve/veya yayınlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla kongre, sempozyum vb. gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.
     

 

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaçlarımız:

  • Bölgede sağlık ve/veya sosyal alanlarda eğitim ve işbirliği faaliyetleri düzenlemek,
  • Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunmak,
  • Araştırmacı yetiştirmek.

Hedefimiz:

  • Bölgede sağlık ve/veya sosyal alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri gösteren öncü kurumlar arasına katılmaktır.