Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

 • Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumu bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapmak,
 • Bağımlılığın nedenleri, tedavisi ve sonuçları konusunda bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Bağımlılığın önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda topluma hizmet niteliğinde yapılan çalışmaları desteklemek, yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
 • SBÜ öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç oluşturmak amacıyla eğitim vermek,
 • Araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek.

 

Faaliyetlerimiz

Eğitim Faaliyetlerimiz
 • Merkezin faaliyet alanına yönelik konularda araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek,
 • SBÜ öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç oluşturmak amacıyla eğitim vermek,
 • Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında nitelikli ve sayıca yeterli akademik personel yetişmesi ve uygulama için gerekli altyapıyı oluşturmak,
 • Bağımlılığın önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda kurslar ile meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek,
 • Bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve katılım sağlamak.

Araştırma Faaliyetlerimiz

 • Bağımlılığın toplumda yaygınlığını değerlendirmeye ve risk gruplarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, teşvik etmek, katkıda bulunmak ve yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, projeler yapmak ve projelerde yer almak,
 • Ülkemizdeki bağımlılık tarihi ile ilgili kaynakları araştırıp yayınlar yaparak toplumun bilgisine sunmak.

Önleme Faaliyetlerimiz

 • Bağımlılığın toplumda yaygınlaşmasını önleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için materyaller üretmek ve dağıtmak,
 • Bağımlılıkla mücadele konusunda sanatsal faaliyetler üretmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Tedavi Hizmetleri Faaliyetlerimiz

 • Bağımlı kişilerin ayakta ve yatarak tedavilerini geliştirmek konusunda destek sağlamak,
 • Bağımlılık mücadele alanında kısa ve uzun süreli rehabilitasyon programları geliştirilmesi konusunda destek sağlamak.

Amaç ve Hedeflerimiz

Bağımlılıkla mücadele alanında;

 • Önleyici ve tedavi edici çalışmalar yapmak,
 • Toplumu bilinçlendirici eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak,
 • Bilimsel araştırma ve projeler, eğitim, müdahale stratejileri, etkin ve yenilikçi tedavi uygulamaları gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü olmak hedeflenmektedir.