Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Teknopolis Teknoloji Transfer Ofisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Teknopolis TTO), üniversitedeki bilimsel çıktıyı artırmak ve araştırma projeleri yoluyla bilgiyi geliştirmek için çalışan farklı yaklaşımlara sahip bir birimdir. Dinamik ve tecrübeli ekibiyle fikirden ürüne kadar tüm aşamalarda akademisyen ve öğrencilere destek sağlamayı hedeflemiştir.
Amacı, üniversitenin enstitü, fakülte, meslek yüksek okulu, Uygulama Araştırma Merkezi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki bilgi ve tecrübeye ulaşmak, bunları sağlık ve diğer ilgili üretim sektörlerinde endüstriyel projelerle buluşturmak ve bu sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 
Bu amaçla sektör temsilcileri ve yatırımcılarla sinerji oluşturarak üniversite-sanayi iş birliği ortamını geliştirmek, sağlık eko sisteminde milli ve yerli üretime katkı sağlayacak adımlara öncülük etmektir.
 
En önemli misyonu, eko sistem içerisinde fayda sağlayan yerli ve milli, yüksek katma değere sahip teknolojik ürünlerin üretilmesine ve ülke ekonomisine kazandırılmasına destek sağlamaktır.
 
Technopolis TTO'nun hizmet verdiği başlıca alanlar;
  • Eko sistemde farkındalığı artırmak,
  • Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek,
  • Araştırma projeleri geliştirmek,
  • Finansman mekanizmalarını koordine emek,
  • Proje süreçlerini yönetmek,
  • Bilgiyi teknolojiye aktarmak,
  • Girişimcilik faaliyetlerini desteklemek,
  • Fikri sınai mülkiyet hakları süreçlerini ve patent politikasını yönetmek,
  • Üniversite-Sanayi iş birliğini koordine etmek,
  • Lisanslama ve ticarileştirme işlerini yürütmek.
Bu çerçevede tüm paydaşları eko sistemin geleceği için bizimle çalışmaya davet ediyoruz.