Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak “Geçmiş ile Geleceğe” köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne (Hamidiye) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi, Özbekistan Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti vermektedir.

Üniversitemizin, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliği yapma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Bu anlamda; Afganistan, Filistin, Pakistan, Suriye, Filipinler ve Lübnan’da eğitim birimi açma çalışmalarımız devam etmektedir.

Üniversitemiz, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri (afiliasyon) yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemizin, birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsündedir.

Protokol kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 25'i İstanbul'da, 15'i Ankara'da ve 18'i de Ülkemizin diğer illerinde olmak üzere toplam 60 adettir.

Üniversitemiz tarafından, özellikle sağlık yazılımları, sağlık danışmanlık hizmetleri, biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere; “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti” kurulması amacıyla Bakanlar Kurulu'nun 19.02.2018 tarihli kararı ile İstanbul ili Pendik ilçesi Esenyalı mahallesinde 55.742,88 metrekare yer tahsisi yapılmış ve kuruluşu tamamlanarak hizmete başlamıştır.

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Külliyesi (İstanbul - Hamidiye)

 • Hamidiye Tıp Fakültesi
 • Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
 • Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
 • Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
 • Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
 • Hamidiye Eczacılık Fakültesi
 • Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
 • Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Gülhane Külliyesi (Ankara)

 • Gülhane Tıp Fakültesi
 • Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi 
 • Gülhane Eczacılık Fakültesi
 • Gülhane Hemşirelik Fakültesi
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
 • Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yurtiçi Diğer Külliyeler

 • Adana Tıp Fakültesi
 • Erzurum Tıp Fakültesi 
 • Bursa Tıp Fakültesi 
 • İzmir Tıp Fakültesi 
 • Trabzon Tıp Fakültesi 
 • Kayseri Tıp Fakültesi

Yurtdışı Külliyeleri

 • Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi (SOMALİ)
 • Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SOMALİ)
 • Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü (SUDAN)
 • Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SUDAN)
 • Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Moro/ FİLİPİNLER)
 • Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi (Buhara/ÖZBEKİSTAN)
 • Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Buhara/ÖZBEKİSTAN)
 • Çobanbey Tıp Fakültesi (Suriye/Çobanbey)
 • Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Suriye/Çobanbey)

Uygulama ve Araştırma Merkezlerimiz

 • Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Asya Pasifik Sağlık Araştırmaları Uygulama Merkezi
 • Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Merkezi
 • Avrupa Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama Merkezi
 • Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Balkan Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Beslenme ve Güvenilir Gıda Araştırmaları Uygulama Merkezi
 • Bisyoistatistik ve Biyoinformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Deniz Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Diş Hekimliği Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kişiselleştirilmiş Tıp ve İmmünoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 • Kök Hücre ve Gen Tedavileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Savunma Sağlık Hizmetleri Simülasyon Merkezi
 • Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sporcu Sağlığı Çalışmaları Atletik Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi