Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Kalite Komisyonumuz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalite Komisyonu

Görev Ünvan Ad-Soyad
Başkan Rektör Prof. Dr. Kemalettin AYDIN
Başkan Yardımcısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ
Üye Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Ali ARSLANOĞLU
Üye Genel Sekreter Dr. Öner GÜNER
Üye Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah BAKAR
Üye Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Saime SÜRMEN
Üye Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Sermet SEZİGEN
Üye Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Okan Ali AKSOY
Üye Hamidiye Sporcu Sağlığı ve Spor Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Şükrü Sarper GÜRSU
Üye Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Hare GÜRSOY
Üye Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Hülya TOKER
Üye Hamidiye Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. Hatice AKKAYA
Üye Gülhane Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Onur ERDEM
Üye Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Doç. Dr. Demet İNANGİL
Üye Gülhane Hemşirelik Fakültesi Doç. Dr. Emine ÖKSÜZ
Üye Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Doç. Dr. Pınar ÇAKAN
Üye Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma KANTAŞ YILMAZ
Üye Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Umut BEYLİK
Üye Hamidiye Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ebru KALE
Üye Gülhane Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cüneyt GÖKSOY
Üye Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Prof. Dr. Aydan AYTAR
Üye Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Çiğdem BULGAN ERCİN
Üye Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Tuncay SOYLU
Üye Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Cansu ÖNLEN GÜNERİ
Üye Öğrenci Temsilcisi Hacer AYDIN

 

Görevlerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 27 Mart 2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunla kurulmuş bir devlet üniversitesi olup; kökümüzün beslendiği tarihimize sımsıkı sarılarak ülkemizi, insanlığı, sağlık bilimlerini geleceğe taşıyacak olmanın gurur ve sorumluluğu ile bundan 117 yıl evvel Sultan II. Abdülhamid Han tarafından, ülkemizde ilk Tıp Mektebi binası olarak inşa ettirilip hizmete sunulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane binasında faaliyete geçmiştir.
Üniversitemiz, sağlık alanında yapılacak çalışmalara ve araştırmalara imkân sağlayacak, tıp ilminin en derinlerdeki köklerini de yeniden keşfederek, bilginin bugünden yarına taşınmasına aracılık yapabilecek kabiliyettedir.
Üniversitemiz, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile imzalanan birlikte kullanım protokolleri kapsamında; bu hastanelerin standardının yükseltilmesine katkı verecek, eğitim ve araştırma hastanelerinin üniversite imkân ve kabiliyetlerinden faydalanmasını sağlayacak, akademik personelin arzu ettiği özlük haklarına kavuşmasına olanak sağlayacak, tıpta uzmanlık eğitimlerini üniversite şemsiyesi altına alarak aynı akademik disiplin içerisinde hareket edebilmelerine katkı verecektir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık bilimlerinde uluslararası düzeyde etkin ve yetkin bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Misyon

Sağlık alanında eğitim standartlarını yükselterek ulusal ve uluslararası düzlemde nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim üretmek, teknolojik ürünler anlamında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak ve bu kazanımları ihtiyaç duyan ülkelerin hizmetine sunmak, bulunduğumuz tarihi mekânın kuruluş amacına uygun olarak geçmişten geleceğe köprü olmak ve bütün bunlarla yaşam kalitesini artırarak insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Üstlendiğimiz misyonu layıkıyla yerine getirmek üzere özgün eğitim-öğretim programları, araştırma projeleri, gelişmiş laboratuvarlar ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sağlık alanında öncü olmanın yanı sıra akademik etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçiliği, paylaşımcılığı, özgür düşünme ve düşünceyi ifade etmeyi içselleştirmiş bir akademik yaşam kültürüne sahip, toplum, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen, teorik bilgi edinme yanında girişimsel beceri ve uygulamayı da amaç edinen eğitim-öğretim-araştırma kadrosu ile birlikte akademik-idari-mali özerk ve şeffaf yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda ilgili üniversitelerle işbirliği, dayanışma ve bilimsel yarış içerisinde olan insan, toplum, çevre ülke ve dünya sorunlarına duyarlı evrensel bir üniversite olmaktır.
 

Temel Değerlerimiz

 • Bilimsellik
 • Etik değerlere bağlılık
 • Mükemmellik
 • Evrensellik
 • Doğruluk
 • Güvenirlilik
 • Paylaşımcılık
 • Yenilikçilik
 • Özgür düşünce ve bunu ifade edebilmek
 • Hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Şeffaflık
 • Liyakat
 • Sosyal sorumluluk