Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

logoKb

 • Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Kan transfüzyon reaksiyonlarının ve transfüzyon nedeniyle oluşan istenmeyen etkilerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Kanın güvenli kullanımı konusunda, çalışanları bilgilendirmek, bu konuda eğitimler düzenlemek
 • Kan güvenliği, hasta kanı yönetimi ve hemovigilans uygulamaları konularında projeler geliştirmek, araştırmalar yapmak
 • Güvenli kan transfüzyonu sağlamak amacıyla kişisel hataları minimuma indirecek sistemlerin kurulmasına katkıda bulunmak
 • Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda araştırmacı yetiştirmek
 • Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda eğitimler düzenlemek

Faaliyetlerimiz

Eğitim Faaliyetlerimiz

 • Merkezin faaliyet alanına yönelik konularda araştırmacı yetiştirmek, bu konuda eğitimler düzenlemek
 • Kan bankacılığı konusunda akademik personel yetişmesi amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak
 • Kan bankacılığı ve transfüzyon konusunda kurslar ve sertifika programları düzenlemek
 • Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda toplantı, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katkı sunmak

Araştırma Faaliyetlerimiz

 • Kanın güvenli üretimi, saklanması, kullanılmasını içeren çalışmalar yapmak
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, çalışmalarına katkı sunmak, yapılan çalışmaları takip etmek

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Kan bankacılığı ve transfüzyon alanında faaliyet gösteren sağlık çalışanlarını bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak
 • Transfüzyon tıbbı alanında akademik düzeyde insan kaynağı yetişmesine katkı sunmak
 • Bilimsel araştırma yapmak, projeler geliştirmek
 • Öncelikle İstanbul’daki hastanelerden başlanarak kanı kullanan tüm hekimlere ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim verilmesi (Eğitim konusunda Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ile sözlü anlaşma yapılmıştır). 
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi SUAM’larda öncelikle, ama Türkiye genelinde Transfüzyon Merkezlerinde çalışan doktor ve diğer sorumlu personelin katılımıyla gerçekleşecek bir çalıştaydüzenlemek
 • Kan Bankacılığını öncelikli olarak büyük hastanelerde, ilk etapta yüksek lisans düzeyinde eğitim sonrası çalışılan bir alan haline getirmek