Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

 • Ülkelerin birbirlerine olan üstünlüklerini göstermeye çalıştıkları modern platformlar olan uluslararası yarışmalarda elde edilen başarıların; artık tesadüfi uygulamaların ötesinde olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda spor profesyonelleri, sporcu sağlığı uzmanlarından hizmet almayı tercih etmektedirler. Her türlü Kas-İskelet Sistemi Yaralanmasının tanı, konservatif ve cerrahi tedavisi ve Rehabilitasyonu ile Spora Aktif Geri Dönüşün sağlanması, 
 • Sporcu Lisans Muayeneleri, Sakatlık ve Genel Sağlık Açısından Risk Taşıyan Gruplara Yönelik Spora Katılım Öncesi Değerlendirmesi,
 • Spor Branşlarına Özgün Olarak, En Sık Görülen Yaralanma Tiplerini ve Oluş Mekanizmalarını Analiz Ederek Koruyucu Önlemlerin Belirlenmesi,
 • Yarışmalı, Performans Sporcularının Sezon Öncesi ve Düzenli Aralıklarla İleri Sağlık Taramaları, Performans Analizleri,
 • Çocukluk Yaş Grubuna Yapılacak Fiziksel ve Antropometrik Ölçümlerle Gelişimine Uygun Spor Dalına Yönlendirilmesi, Fizyolojik Açıdan Optimal Antreman Düzeyinin Değerlendirilmesi,
 • Sporcu Beslenmesi, Ergojenik Madde Kullanımı, Anti-Doping Danışmanlığı,
 • Kronik Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi Amacıyla Medikal Egzersiz Programının Oluşturulması (Diyabet, Hipertansiyon, Koroner Arter Hastalığı, Astım, Kireçlenme, Kıkırdak Hasarı, Kemik Erimesi…),
 • Zayıflama ve Kilo Kontrolü Amaçlı Bireysel Egzersiz Programının Oluşturulması ve Düzenli Takibi merkezimizde yapılacaktır. 
Amaç ve Hedeflerimiz

 • Spor yaralanmalarını önleyici ve tedavi edici çalışmalar yapmak,
 • Toplumu spor konusunda bilinçlendirici eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Sporda donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak,
 • Ülkemizde spor altyapısı oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Ülkemizde sporcu sağlığı alanında alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle iş birliği yapmak.
 • Ülkemizde spor, sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinç düzeylerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak
 • Sporcu beslenme durumunun değerlendirilmesi, beslenme eğilimlerinin olası sağlık sonuçlarını belirlemek
 • Obezite, Diyabet, Kanser,  Kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklarda beslenme ve besin ile ilgili her türlü araştırmanın yapılması ve bu konudaki çalışmaların desteklenmesi .
 •  Yaşlı sporcu sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirerek farkındalığı artıracak eğitimler düzenlemek, sağlıklı yaşlanma sürecine katkıda bulunacak çözümler üretmek
 • Sporda bilimsel araştırma ve projeler, eğitim, etkin ve yenilikçi tedavi uygulamaları gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü olmak hedeflenmektedir