Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Uzaktan Öğretim

Uzaktan Öğretim, öğrencinin öğretmenle ve eğitim kaynaklarıyla aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, teknolojiden faydanılarak, her ikisin bir sanal eğitim ortamında farklı metodlarla bir araya getirildikleri, bir öğretim şeklidir.
İnternetin tüm dünyada yaygınlaşması ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak sanal ortamda birçok konuda sınırsız bilgi birikimi oluşmaktadır. Bir konuda eğitim almak isteyen öğrenci, akademisyen, çalışan personel hatta halktan bir insanın doğru ve yeterli bilgiye hızlıca ulaşma isteği uzaktan eğitim ve öğretim sistemlerinin oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Başta üniversiteler olmak üzere çoğu çağdaş eğitim kurumları bu talepleri karşılamak için uzaktan eğitim merkezlerini aktif hale getirmektedirler. Uzaktan öğretim iki şekilde yapılır. Birincisi eş zamanlı uzaktan öğretim olup; bu yöntemde ortak mekan zorunluluğu olmaksızın öğrencilerin planlı ders saatinde sanal olarak canlı eğitime ulaşmalarıdır. Öğretmenin canlı olarak anlatmakta olduğu ders, sanal derslikle online olarak dünyanın faklı yerlerindeki öğrencilere aktarılabilmektedir. İkincisi ise eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim olup; eşzamanlı dersin kayıtlarına veya önceden kayıtlı eğitim materyallerine mekan ve zaman kısıtlaması olmaksızın sanal ortamda ulaşılmasıdır.


Uzaktan Öğretimin Amacı

• Eğitimi daha fazla kişiye hızlıca ulaştırmak.
• Eğitimde mekan kısıtlılığı ve uzaklık problemini ortadan kaldırmak.
• Öğretim maliyetlerini azaltmak
• Öğrenciye rahat ortamda eğitim kaynağına ulaşma imkanı sağlayarak klasik sınıf ortamının yaratabileceği psikolojik baskıyı yok etmek
• Öğrenme olayını hızlandırmak.
• Öğrenme fırsatlarını ve alternatiflerini arttırmaktır.

Uzaktan Öğretimin Avantajları

• Çok farklı konularda eğitim fırsatlarının artması
• Dünyanın farklı yerlerindeki kişilere gerekli eğitimlerin zamanında verilebilmesi.
• Eğitimin verileceği ortamın esnekliği
• Eğitilecek kişilerin iş ortamından uzaklaşmalarını önleyerek üretkenliğin artması ve zaman tasarrufu
• Mekan ve ulaşım maliyetlerinin azalması
• Daha fazla öğrencinin eğitim kaynaklarına ulaşımını kolaylaştırır. 

Uzaktan Öğretimin Eksiklikleri

• Öğretmenle öğrencinin göz temasının olmayışı öğrencilerin kontrolünü zorlaştırır
• Teknoloji aracılığıyla ders anlatmaya alışık olmayan veya isteksiz olabilecek eğitimcinin ders anlatma motivasyonunda azalma
• Derse uygun uzaktan öğretim metodunun seçilmemesi durumunda dersin verimliliğinde azalma
• Maliyeti yüksek teknolojik alt yapıya ihtiyaç olması
• Eğitim kaynaklarının hazırlanması zaman alıcı ve titiz bir süreçtir.

 

Faaliyetlerimiz

• Uzaktan eğitim için canlı sunum, video çekimi ve kaydı ile diğer dijital eğitim kaynaklarının uluslararası standartalara uygun hazırlanması
• Dijital eğitim kaynaklarının internet aracılığıyla öğrencilere etkin ve kaliteli olarak ulaştırılması
• Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına teknik destek verilmesi
• Afiliye hastanelerdeki asistanların değerlendirme sınavları ile uzaktan öğretim öğrencilerinin online sınavlarının yürütülmesi
• Uzaktan eğitime uygun olan canlı toplantı, konferans veya sempozyumların sanal ortamda daha fazla katılımcılara online olarak ulaştırılması
• Uzaktan eğitim alanında proje geliştirmek
• Diğer kamu veya özel kurumların her alanda uzaktan eğitim taleplerine destek vermek
• Sürekli eğitim merkezimizin organize ettiği kurslardaki derslerin uygun olanlarını uzaktan eğitim ile daha fazla katılımcıya ulaştırabilmek ve katılımcıların kurs için iş ortamından daha az süreyle uzaklaşmalarını sağlayabilmek
• Uzaktan eğitim merkezimizin çalışmalarının kongre, sempozyum ve fuarlarda tanıtılması
• Sağlık hizmeti ve eğitim desteği verdiğimiz başta Afrika olmak üzere diğer ülkelerdeki hastane çalışanlarına eğitim kaynaklarımızın ulaştırılması
• Üniversitemizde örgün öğretim derslerinden uzaktan eğitimde verilen ders sayısını artırmak.

 

 

Afiliye hastanelerdeki asistanların değerlendirme sınavları yapılan bölümler

06/2019 ACİL TIP,
05/2019 - 10/2020 AİLE HEKİMLİĞİ,
05/2019 BEYİN VE SNİR CERRAHİSİ,
06/2019 ÇOCUK CERRAHİSİ,
05/2019 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI,
04/2019 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR,
07/2019 ENFEKSİYON HASTALIKLARI,
11/2019 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON,
05/2019 GÖĞÜS CERRAHİSİ,
12/2019 İÇ HASTALIKLAR,
06/2019 - 11/2020 PEDİATRİ,
05/2019 RADYOLOJİ,
11/2019 TIBBİ PATOLOJİ,
08/2019 ÜROLOJİ,
01/2020 GENEL CERRAHİ,
DERMOTOLOJİ
11/2020 KULAK BURUN BOĞAZ,
08/2020 ANESTEZİ,
11/2020 PSİKİYATRİ.
 

 

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç
2018 kuruluş yılından itibaren en son teknolojiye sahip altyapıyla Türkiye’nin en büyük sağlık temalı uzaktan eğitim birimi olmak, ilerleyen aşamalarda özellikle dünyaya hitap eden lisans eğitimleri organize etmektir.

Misyon
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bakanlığına bağlı 50’den fazla eğitim ve araştırma hastanesi ile afilasyon yaparak devletin sağlık eğitiminde öncü rol üstlenmiştir. Bu misyon doğrultusunda uzaktan eğitim merkezi, en son teknolojiyi kullanarak, akademisyenlerimizin bilgi ve birikimlerini internet aracılığıyla, mekan ve ulaşım sorununu ortadan kaldırarak, başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki eğitim ve araştırma hastanelerindeki personele, akademisyenlere, diğer kamu kurumlarına, özel sektöre kısaca sağlık alanında eğitim talep eden herbir bireye etkin şekilde ulaştırmayı amaçlamıştır.

Vizyon
2018 yılında faaliyetlerine başlayan uzaktan eğitim merkezi, eğitim kaynaklarını en kısa sürede uluslararası standartlara uygun halde hazırlayarak sağlık alanında ulusal ve uluslararası uzaktan eğitimin öncüsü olacaktır.