Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

 SBÜ GÜLHANE HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL BAŞVURUSU

Deney hayvanlarının maruz kaldığı işlemlerin insani etik çerçevesinde belli bir sınırı olmalıdır. Bu konuya bağlı bir ilke de, araştırmalarda canlı vertebralı hayvan kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınılması gerekliliğidir. Bu alanda gösterilecek duyarlılık bilim adamlarının olduğu kadar bilimsel kurumların da sorumluluğundadır. Ülkemizdeki deney hayvanları kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler ve gerekse uluslararası yayın yapma kuralları araştırıcıların uyması gereken asgari insani koşulların sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK ve BAB tarafından desteklenmesi istenen projeler için de Etik Kurul onayı istenmektedir. Bu yöndeki tüm etkinlikler aynı zamanda 'İyi Laboratuvar Uygulamaları" kavramı çerçevesinde yer almaktadır.


Başvuru

SBÜ bünyesinde deney hayvanları kullanılarak yapılacak tüm çalışmaların (tezler dahil) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.
Bu çalışmaların niteliği ve Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ nun kuruluş ve yetkileri için SBÜ Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesine başvurabilirsiniz.
Başvuru için Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu başvuru formunun uygun biçimde doldurulması gereklidir.
Başvuru Formunu doldururken yeterli bilgi aktarımına özen göstermenizin, projenin değerlendirilmesinde önemli yararı olacaktır.
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereği çiftlik hayvanlarıyla (koyun, domuz) yapılacak araştırmalarda araştırma ekibinin içinde bir veteriner hekimin bulunması zorunludur. Bu durumda veteriner hekimin deney hayvanları kullanım sertifikası bulunması gerekli değildir. Çiftlik hayvanlarının (koyun, domuz) dahil olduğu bir proje planlarken bu durumu dikkate almanız gerekmektedir.

 

Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul' una başvuru yapmak için gerekli evraklar;

1. SBÜ Gülhane HADYEK Başvuru Formu.
2. SBÜ Gülhane HADYEK Taahhütname.
3. Deney hayvanı ile çalışacak araştırmacıların deney hayvanı kullanım sertifikalarının fotokopileri (Aslı da ibraz edilecektir).
4. En az 1 literatür (Özellikle modeli destekleyen).
5. İstatistik Raporu (Deney Hayvanı sayılarının asgari düzeyde kullanıldığını istatistiki yöntemler ile belgelemek için.)

Başvuru Formunu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Başvuru formu hazırlanırken en az 45 gün öncesinden Gülhane Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi ile irtibata geçmeniz başvuru sürecinizi çok daha sağlıklı yürütmenizi sağlayacaktır.
2. Başvuru formunun son halini toplantı tarihinden en az 30 gün öncesinde incelenmek ve onaylanmak üzere Gülhane Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezinde görevli Danışman Veteriner Hekime göndermeniz gerekmektedir.
3. Başvuru Formunun tüm sayfaları yürütücü ve çalışma ekibi tarafından paraflanmış olmalıdır.
4. Hazırlanan formlar ve dosya; hem elektronik ortamda taranmış (pdf) dijital olarak usb bellek veya CD/DVD içerisinde, hem de ıslak imzalı olarak yarım kapaklı pembe dosya içerisinde, proje yürütücüsü tarafından Gülhane HADYEK sekretaryasına (aysenmelike.babali@sbu.edu.tr), toplantı tarihinden en az 14 gün öncesinden teslim edilerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir. 


İnceleme/Onay


Zorunlu gördüğünüz durumda ek form kullanabilir ya da sizin uygun gördüğünüz belgeleri (Proje Önerisi vb.) forma ekleyebilirsiniz. Değerlendirme esas olarak standart form üzerinden yapılacaktır. Etik açıdan sorun olabilecek en temel konu araştırma metodolojisi ile ilgili kısımdır. Bu kısmı doldururken kullandığınız metodun (-ların) standart ve kabul edilebilir bir metot olduğunu göstermek amacıyla son 10 yıl içinde yayınlanmış bir araştırma makalesini kaynak olarak belirtmenizi öneririz.
Başvurunuzun tamamlanmasını müteakip üyelere projeler elektronik ortamda incelemek üzere gönderilmektedir. Yapılacak ilk toplantı gündemine projeniz dahil edilmekte, en az ayda bir gerçekleştirilen toplantıda son karar verilmektedir. Toplantıda araştırıcının toplantıya katılması istenebilir, karara varılmadan önce görüşülebilir.

Deney Hayvanı

SBÜ Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu fare, sıçan, kobay, tavşan, koyun ve domuz için onay verir. Diğer tüm sorularınız için Gülhane Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi’ne başvurabilirsiniz.


Mevzuat

• SBÜ Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
• Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15.02.2014-Sayı:28914) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik (13.12.2011-28141) Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
• Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge  (2019/3) (02.04.2019)

Kurul Üyelerimiz

Gülhane Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeleri

Sıra Ünvan Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim Etik Kurul Görevi
1 Prof. Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Tıp Fakültesi Biyofizik AD. Başkan
2 Prof. Dr. Ayhan SAVAŞER Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AD. Başkan Yardımcısı
3 Prof. Dr. Metin ŞENÇİMEN Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi AD. Üye
4 Prof. Dr. İlker TAŞÇI Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Üye
5 Prof. Dr. Melih AKINCI Gülhane SUAM Cerrahi AD. Üye
6 Doç. Dr. Kemal ŞİMŞEK Gülhane Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD. Üye
7 Doç. Dr. Ercan ÇALIŞKAN Gülhane Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD.  Üye
8 Dr. Öğr. Üyesi Hakan GENÇ Gülhane Tıp Fakültesi KBB AD. Üye
9 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İLHAN Gülhane Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. Üye
10 Dr. Öğr. Üyesi Okan Ali AKSOY Gülhane Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Üye (Veteriner Hekim)
11   Erkan AKYOL Kurum ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşu üyesi Üye (Sivil Toplum Kuruluşu Üyesi)
12   Betül ÇUĞ ÇULHACI Kurum ile çıkar ilişkisi olmayan T.C. vatandaşı sivil üye Üye (Sivil Üye)

 

Gülhane Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Birimi Hayvan Refahı Birimi Üyelerimiz

Sıra Ünvan Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim İletişim
1 Dr. Öğr. Üyesi Okan Ali AKSOY Gülhane Dny.Hyvn.Ürt ve Arş.Mrk. Birim Sorumlusu / Gülhane HADYEK Üyesi 0312 304 60 19 / okanali.aksoy@sbu.edu.tr
2 Uzm. Vet. Hekim Berk Alp GÖKSEL Gülhane Dny.Hyv.Ürt. ve Arş.Mrk. / Sorumlu Veteriner Hekim 0312 304 60 13 / berkalp.goksel@sbu.edu.tr

Erişim Bilgilerimiz

Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. Kat
General Dr. Tevfik Sağlam Cd. 06010 Etlik / Keçiören / ANKARA

Gülhane HADYEK Sekretaryası
Bilimsel Sekreter / Sorumlu Yönetici / Dr. Öğr. Üyesi Okan Ali AKSOY
İdari İşler Sekreteri / İstatistikçi/Ayşen Melike BABALI

0312 304 60 19

okanali.aksoy@sbu.edu.tr
aysenmelike.babali@sbu.edu.tr