Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Validebağ Korusu içinde 2018 yılında büyük ölçekli yatırımlarla kurulan Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAUM), hem üniversite öğretim üyelerinin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak hem de gelişmiş laboratuvarların kamu ve sanayi ile iş birlikleri çerçevesinde kullanımını sağlayacak şekilde hizmet vermektedir. Kurulan araştırma merkezi altyapısının üniversitenin öğretim üyeleri tarafından faydalı çıktılar üretecek araştırma projeleri için etkin şekilde kullanılması beklenmektedir. Bununla beraber, araştırma merkezinde doktoralı araştırmacı yetiştirmek, yeni nesil ürün ve teknolojiler geliştirmek ve bu yenilikleri milli bir bakış açısıyla ekonomiye kazandırmak hedeflenmektedir. 

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak temel görevlerimiz:
- Sağlık bilimleri alanında disiplinler arası ve nitelikli uygulamalı ve translasyonel bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmalara katkı ve ortam sağlamak,
- Sağlık bilimleri sektöründe bulunan diğer üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden paydaşlarla etkileşim içerisinde bulunmak,
- Temel bilimlere dayalı olarak geliştirilen Arge projelerinin, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda katma değerli yeni ürün ve teknolojiler üretecek şekilde sonuçlanmasını sağlamak,
-  Merkezin kuruluş amacına hizmet edecek projelerin geliştirilmek, nitelikli bilimsel veri üretmek ve ülkemizin hem eğitim hem de bilimsel üretim değerlerini arttırmaktır.

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde aşağıdaki tematik başlıklarda araştırmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
- Organoid ve ilaç tarama teknolojisi projeleri
- Toplumsal mikrobiyota analiz projeleri
- İnsan genom tarama ve analiz projeleri
- Doku mühendisliği ve yeni nesil malzeme projeleri
- İlaç aktif maddeleri sentezi ve laboratuvar ölçeği üretim projeleri
- Biyosensör geliştirilmesi
- Genomik, proteomik ve metabolomik araştırma projeleri
- Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları geliştirilmesi
- Genetik manipülasyon ve hastalık tanı/tedavi projeleri
- Mikrobiyota patojen etkileşim araştırma projeleri
- DNA mutasyon araştırma projeleri

Faaliyetlerimiz

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde ülkemizin sağlık alanındaki bilimsel gelişme sürecine katkı sağlamak üzere gelişmiş cihaz ve teknolojik altyapıya sahip laboratuvarlar kurulmuştur. Merkez bünyesinde, deneysel tıp, endüstriyel fermantasyon, nanotıp ve nanomalzeme mühendislik yöntemleri, doku ve organ büyütme teknolojileri alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Araştırma altyapısı olarak elektron mikroskobu, yeni nesil dizileme teknolojisi, DNA izolasyon robotu, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon sistemi (RT-PCR), protein saflaştırma teknolojileri başta olmak üzere çok çeşitli analiz yapma imkanı sunan cihazlarımızla aşağıdaki laboratuvarlarda hizmet verilmektedir.

Omiks Teknolojiler

 • İlaç Tarama ve Organoid Modelleme Laboratuvarı
 • Nanotıp ve Biyosensör Tasarım Laboratuvarı
 • Omiks Laboratuvarı
 • Proteomik Karakterizasyon Laboratuvarı
 • MALDI-ToF Karakterizasyon
 • Biyogüvenlik Seviye 2 Laboratuvarı

Yeni Nesil Dizileme

 • Yeni Nesil Dizileme Ön Hazırlık Laboratuvarı
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

Biyomalzeme Sentezi ve Karakterizasyon

 • Taramalı Elektron Mikroskobu
 • Doku Mühendisliği Laboratuvarı
 • Biyomalzeme Laboratuvarı
 • Spektroskopik Karakterizasyon Laboratuvarı
   

Kimya Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri

 • Nanoteknoloji Laboratuvarı
 • Organik Sentez Laboratuvarı
 • Endüstriyel Fermantasyon ve Mikrobiyota Laboratuvarı
 • Doğal Ürün Saflaştırma Laboratuvarı
 • Kromotografi Laboratuvarı
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Floresans Mikroskopi Laboratuvarı

Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız:

Sağlık ve ilişkili bilimler alanında disiplinler arası ve nitelikli uygulamalı ve translasyonel bilimsel araştırmalar yapmak ve alanda ihtiyaç duyulan yeni ve katma değerli ürün ve teknolojiler geliştirmek.

Hedeflerimiz:

1- Araştırmalarımız sonucunda insan sağlığına faydalı patentlenebilir yeni bilgi, yöntem, ürün veya teknoloji geliştirmek,
2- Araştırmalar sonucunda geliştirilen ürün veya teknolojileri ticarileştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak,
3- Yurtiçi ve yurtdışındaki araştırmacı veya kurumlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası projelerde yer almak,
4- Yurt dışındaki başarılı genç araştırmacıları merkezimize kazandırarak tersine beyin göçüne katkı sağlamak,
5- Merkezimizdeki araştırma projeleriyle başarılı genç araştırmacılar yetiştirmektir.