Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Bilgi Edinme

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik

Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Bilgi ve belgeye erişim ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Başbakanlık İletişim Merkezi Başvuruları İçin

Bu konudaki şahsi başvurularınız için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 Üsküdar, İstanbul adresine müracaat edebilirsiniz. Harita için tıklayın...

Başvuru Formunu E-Posta yoluyla iletmek için : bilgiedinme@sbu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler

+90 216 777 82 60

basin@sbu.edu.tr

bilgiedinme@sbu.edu.tr