Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Merkezimizin görevleri arasında;

 • Afrika bölge ülkelerinin sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, bölge ülkelerine eğitim desteği vermek,
 •  Bölgedeki kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve birlikler ile mevcut sağlık sorunlarının ve sosyal sorunların çözümüne yönelik koordineli araştırma projeleri tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak, 
 • Afrika ülkeleri ile ilgili sağlık alanlarda bilimsel yayınlar üretmek ve yayımlamak, 
 • Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek, 
 • Sağlık ve/veya sosyal alanda akademik araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek, 
 • Sağlık teknolojisi alanında ürün ve cihaz geliştirme çalışmaları kapsamında bölge ülkelerindeki özel ve tüzel kişilerle ve bölge ülkelerinin kamu kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
 • Sağlık ve/veya sosyal alanda; bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multimedya ürünü ve benzeri yayınlar oluşturmak ve yayınlamak, 
 • Merkezimizin yönetmeliğine uygun olarak, yönetim kurulu tarafından onaylanan diğer faaliyetlerde bulunmak, 

 

Faaliyetlerimiz

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Somali’de sağlık insan gücüne, sağlık eğitimi kalitesinin yükseltilmesine, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla açılmıştır. Bu okulun açılma süreçlerini ve eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini merkezimiz koordine etmektedir.

Somali SHMYO

Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan SHMYO’nda Anestezi Teknikerliği, Görüntüleme Teknikerliği, Eczane Hizmetleri, Hasta Bakım, İlk Acil Yardım bölümleri yer almaktadır. Türkçe, İngilizce, Arapça ve yerel dilde eğitim verilmektedir.

somali shmyo

somali shmyo

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Somali’deki SHMYO Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümlerinden toplam 57 öğrencimiz mezun olmuştur.

somali shmyo

somali shmyo

somali shmyo

somali shmyo

 

Somali’de Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Şubat 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle üniversitemiz Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine akademik destek vermeye başlamıştır. Merkezimiz, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolün hazırlanmasından uygulanmasına kadar tüm süreçlerde aktif rol almıştır. Somali Recep Tayyip Erdoğan EAH’ne gidecek akademik personelin atanmasında da yer almıştır.

somali uzmanlık eğitimi

somali uzmanlık eğitimi

Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, Ocak 2020 tarihi itibari ile Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji, Göz Hastalıkları, Patoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Enfeksiyon ve Tıbbi Mikrobiyoloji, Nöroloji, Halk Sağlığı, Üroloji, Kardiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ocak 2020 tarihi itibari ile toplam 89 Somalili tıpta uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır.

somali uzmanlık

somali uzmanlık

somali uzmanlık

somali uzmanlık

somali uzmanlık

 

Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Sudan Nyala SHMYO, Sudan’da sağlık insan gücüne, sağlık eğitimi kalitesinin yükseltilmesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla açılmıştır. Bu okulun açılma süreçlerini ve eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesini merkezimiz koordine etmektedir.
 

sudan shmyo

sudan shmyo

2018- 2019 eğitim yılında hizmete açılan Sudan Nyala SHMYO’nda Anestezi ve İlk ve Acil Yardım programlarında Ocak 2020 tarihi itibari ile 134 öğrenci eğitim görmektedir.

sudan shmyo

sudan shmyo

 

Sudan Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sudan Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün açılması ile ilgili Türkiye’deki süreçler tamamlanmış olup Sudan makamlarından gerekli açılış izinleri beklenmektedir. Bununla ilgili Sudan makamları ile görüşmeler devam etmektedir.

hartum

 

Sudan Nyala Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Şubat 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında yapılan bir protokolle üniversitemiz Sudan Nyala Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimine akademik destek vermeye başlamıştır. Merkezimiz Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolün hazırlanmasından uygulanmasına kadar tüm süreçlerde aktif rol almıştır.

 

Nijer Sağlık Eğitimi


Mart 2018 tarihinde Nijer Sağlık Bakanı’nın daveti üzerine Nijer’e gidilerek Cerrahi Hemşireliği, Çocuk Acil, Acil Servis Yönetimi alanlarında eğitim yapılmıştır. Başkent Niamey’de beş gün süreyle yapılan eğitimlerde toplam 85 sağlık personeli (uzman doktor, hemşire) eğitim almıştır.

nijer

nijer

nijer

nijer

 

Nijer Katarakt Projesi

2017 yılında üniversitemiz akademik personelinin de katılımı ile yapılan katarakt projesinde toplam 253 kişiye hizmet verilmiştir.

 

Nijer Kadın Fistülü Önleme Projesi

Nijer’de önemli bir halk sağlığı sorunu olan kadın fistülünü önleme ile ilgili Nijer Sağlık Bakanı ve kadın ve aileden sorumlu olan bakanlarla görüşülmüş ve üniversitemiz bünyesinde bir proje hazırlanmaktadır.

nijer kadın fistülü

nijer kadın fistülü

 

 

Amaç ve Hedeflerimiz

Merkezimizin amaçları arasında;

 • Afrika bölge ülkelerinin mevcut sağlık altyapı sistemlerini tespit edip sağlık sistemine ait ihtiyaçlarını belirlemek, 
 • Bu ihtiyaçlar üzerine çalıştay, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve ihtiyaçlar doğrultusunda Afrika ülkelerine altyapı desteği vermek, 
 • Bu ülkelerde sağlık işletmeciliği konusunda rehberlik ve öncülük yapmak, 
 • Afrika ülkelerinde, yetkin hekimler tarafından eğitimler düzenlemek ve bu ülkelerde alanında uzman kişiler yetiştirilmesini sağlamak, 
 • Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim kurumları açmak, 
 • Sağlık ve/veya sosyal alanlarda her türlü araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetinde bulunmak ve araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek, 
 • Bu alanlarda hizmet veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle işbirliği yapmak, 
 • Bölgenin sağlık ve sosyal alanlardaki durumu hakkında ülkemizdeki resmi kuruluşları bilgilendirmek ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek, 
 • Aynı zamanda bu alanlarda uluslararası faaliyet gösteren kuruluşları, bölgenin durumu hakkında bilgilendirmek, 
 • Yapılan uygulamaları, saha çalışmalarını, anket ve istatistiksel verileri raporlayarak devletimizin yetkili mercilerine arz etmek. 
 • Türkiye’de Afrika’ya yönelik çalışma yapan bütün STK’lar ve enstitülerle bilgi alışverişi yapmak üzere kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak yer almaktadır.

   

  Hedeflerimiz;
 • Gemi Hastane Projesi: Mavi Marmara gemisinin uygun teçhizatla donatılıp, sağlık programı ve sağlık personeli idame edilerek Afrika ülkelerinde sağlık hizmeti vermesi projesidir. 
 • STK’larla ortak projeler 
 • Afrika’da sağlık konularını kapsayan dergi-gazete çıkarmak 
 • Türkiye’deki bütün Afrika merkezleriyle bir araya gelip çalıştay yapmak 
 • Afrika Sohbetleri’ne devam etmek (15 günde bir, konusunda uzman akademisyen hocaların sohbetlerini hocalarımız ve öğrencilerimiz ile buluşturmak)
 • Afrika ülkelerinin sağlık raporlarını çıkarmak ve ortak projeler yapmak 
 • Afrika Sağlık Okulu (6 hafta boyunca haftasonları gönüllülere ders şeklinde) 
 • SBÜ Afrikalı öğrenciler ile ayda bir kahvaltı düzenlemek. 
 • Somali'de; çevre sağlığı, ana- çocuk sağlığı ve ağız ve diş sağlığı konularında proje yapmak 
 • Afrika kökenli öğrencilere erasmus veya değişim programları 
 • Somali Demografik Sağlık Sürveyansı Projesi 
 • ASAUM’ da data base kurmak 
 • Çeşitli Afrika ülkelerinde okullar açmak (Nijer, Tanzanya'da SHMYO açmak üzere girişimlerde bulunulmuştur.)