Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulumuz

 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME ve YÖNLENDİRME KURULU

SIRA KATILIMCILAR İDARİ GÖREV
1 Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ (Komisyon Başkanı) Rektör Yardımcısı
2 Dr. Öner GÜNER Genel Sekreter
3 Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı
4 Prof. Dr. Emine İYİGÜN Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı
5 Prof. Dr.Türkan YILDIRIM Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
6 Prof. Dr. Şeniz KARAÇAY Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
7 Prof. Dr. Ebru KALE Hamidiye Tıp Fakültesi Dekan Yrd.
8 Doç. Dr. Şemsi Nur KARABELA Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
9 Abdullah BAKAR Strateji Geliştirme Daire Başkanı
10 Av. Arb. Mehmet YALÇINKAYA Hukuk Müşaviri
11 Turgut KOÇOĞLU Personel Daire Başkanı
12 Abdulkadir BOLAT Bilgi İşlem Daire Başkanı
13 Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU Kalite Koordinatörü

 

Görevlerimiz

  • Kurumsal risk yönetiminde Risk Strateji Belgesini hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
  • Kurumsal risk yönetiminde idarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirlemek.
  • Kurumsal risk yönetiminde risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetmek.
  • Kurumsal risk yönetiminde harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İdare Risk Koordinatörüne bildirmek.
  • Kurumsal risk yönetiminde diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirlemek ve bunları İdare Risk Koordinatörüne bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
  • Kurumsal risk yönetiminde Risk Strateji Belgesinde belirlenen sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde gelinen durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlamak.
  • Kurumsal risk yönetiminde İdare Risk Koordinatörü tarafından hazırlanan Konsolide Risk Raporu ve Risk Eylem Planı üzerinde görüş ve önerilerde bulunarak rapor ve eylem planının üst yönetici onayına sunulmasını sağlamak.
  • Kurumsal risk yönetiminde Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek.
  • Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun hazırladığı eylem planı üzerinde görüş ve önerilerde bulunarak plana son şeklini vermek ve üst yöneticinin onayına sunmak.
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından iç kontrol sisteminin yıllık izleme ve değerlendirilmesi sonucu hazırlanan İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporlarını değerlendirmek ve varsa rapora ilişkin eksiklikler tamamlandıktan sonra uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunmak.