Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Başvurular İle İlgili Genel Bilgiler

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu sorumlu ya da yardımcı araştırmacı olan kişilerin proje başvuruları değerlendirilir.
2. Başvuru dosyaları Etik Kurul toplantı tarihinden 5 gün öncesine kadar kabul edilir. En son cuma günü teslim edilmelidir.
3. Etik Kurul ayda iki kez önceden ilan edilen tarihlerde perşembe günleri toplanır.
4. Daha geç gelen başvurular bir sonraki Etik Kurul toplantısında değerlendirilir.
5. Form ve belgelerde tarih ve sorumlu araştırmacı ibaresi olan yere sorumlu araştırmacı unvanını ve ismini yazıp imzasını atmalıdır.
6. Başvuruların hangi tarihte Etik Kurul tarafından değerlendirileceği, dosya teslimi sırasında araştırmacıya bildirilir.
7. Başvuru sonuçları Etik Kurul sekreterliğinden sorumlu araştırmacı tarafından e-posta yoluyla veya doğrudan (yüz yüze öğrenilmelidir.
8. Başvuru amacıyla toplanan tüm evraklar ilk olarak hamidiye.kaek@sbu.edu.tr e-posta adresine atılmalıdır değerlendikten sonra araştırmacıya bildirilir.
9. Başvuru amacıyla toplanan tüm evraklar 1 adet CD (pdf formatında) 1 adet her bir evrak şeffaf dosya içinde mavi telli dosyada olacak şekilde ilgili sekreteryaya elden teslim edilir.
10. Teslim edilecek başvuru dosyası ile PDF formatında elektronik kopyaları bulunan CD teslim edilmelidir. Her form için ayrı PDF dosyası oluşturulmalıdır.
11. Evrakların ıslak imzalı asılları olmalıdır.
12. Başvuru ücretleri için tıklayınız...

Kurul Üyelerimiz

Sıra Ünvan Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim Etik Kurul Görevi Üyenin Çalıştığı İl
1 Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Hamidiye Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanı İstanbul
2 Prof. Dr.  Ayşe BATIREL SBÜ İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Etik Kurul Başkan Yardımcısı İstanbul
3 Prof. Dr. Mahmut GÜMÜŞ Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Etik Kurul Üyesi İstanbul
4 Prof. Dr. Turgut IŞITMANGİL Sultan Abdülhamid Han EAH Etik Kurul Üyesi İstanbul
5 Prof. Dr. Nursel ARICI 19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Etik Kurul Üyesi İstanbul
6 Prof. Dr. Alev KURAL Bakırköy Sadi Konuk EAH Etik Kuru Üyesi İstanbul
7 Prof. Dr. Ayşın ERSOY Sultan Abdülhamid Han EAH Etik Kuru Üyesi İstanbul
8 Prof. Dr. Zuhal KUNDURACILAR Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Etik Kuru Üyesi İstanbul
9 Doç. Dr. Hilal ÖZKAYA Başakşehir Çam Sakura EAH Etik Kurul Üyesi İstanbul
10 Doç. Dr.  Süleyman ERSOY  Ümraniye EAH Etik Kuru Üyesi İstanbul
11 Dr. Öğr. Üyesi Merve KABASAKAL İLTER Hamidiye Tıp Fakültesi Bildirimlerden Sorumlu Üye  İstanbul
12 Dr. Öğr. Üyesi  Şeymanur YILMAZ TAŞÇI Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi İstanbul
13 Avukat Hilal Umay ÖZBEK BALCI Hukuk Müşavirliği Etik Kurul Üyesi İstanbul

 

İlgili Mevzuat ve Formlar

Etik kurulumuz çalışmalarını, 13 Nisan 2013 tarihli, 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’ iken, 25 Haziran 2014 tarihli, 29042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile 13 Eylül 2015 tarihli, 29474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ilave edilerek ismi ‘ İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’ olarak değişen yönetmeliğe uygun olarak yürütmektedir.

SBÜ Hamidiye Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'na başvurmak isteyen araştırmacıların, Başvuru Dosyası Kontrol Listesi'nde belirtilen form ve evrakları hazırlamaları ve bir dosya halinde Etik Kurul Sekreteryası'na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyasında yer alması gereken formlar aşağıda listelenmiştir;

FORM 0: Başvuru Dosyası Kontrol Listesi

FORM 1: Dilekçe

FORM 2: Başvuru Formu

FORM 3: Anabilim Dalı Başkanı Onay Yazısı

FORM 4: Özgeçmiş Formu

FORM 5: Proje Bütçe Formu

FORM 6: Klinik Araştırmalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formları:

                A- Çocuk Hastalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

                B- Çocuk Hastaların Ebeveynleri İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

                C- Sağlıklı Çocuklar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

                D- Sağlıklı Çocukların Ebeveynleri İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

                E- Yetişkinler İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu

FORM 7: Başvurunun Tez ya da Akademik Amaçlı Olduğunu Gösterir Belge

FORM 8: Literatür (En az 3 adet)

FORM 9: Yayın Etiği Taahhüt Yazısı

FORM 10: İyi Klinik Uygulamalar Taahhütnamesi

FORM 11: Helsinki Bildirgesi Taahhütnamesi


Gerekli durum ve zamanlarda aşağıdaki formlar ilave edilmelidir;

FORM: Altı Aylık Bildirim Formu

FORM: Sonlandırım Bildirim Formu

FORM: Radyasyon Formu

FORM: Biyolojik Materyal Transfer Formu

Erişim Bilgilerimiz

Mekteb-i Tibbiyye-i Sâhâne Külliyesi, Tibbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar

0216 777 8 777

hamidiye.kaek@sbu.edu.tr