Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

AMAÇLARIMIZ

a) Otizm spektrum bozukluklarının sebeplerini ve ilişkili klinik, çevresel ve ailesel özellikleri araştırmak

b) Otizm spektrum bozukluklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında toplumu bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapmak.

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışma ve uygulamaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanına yönelik konularda araştırmacı ve uygulayıcı yetiştirmek ve bu alanda eğitimler düzenlemek.

d) SBÜ öğrencilerine otizm spektrum bozukluklarının belirtileri, tanı ve tedavisi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlemek.

e) Otizm spektrum bozukluklarının tanı, gidişat ve tedavi yöntemlerini üzerine bilimsel araştırmalar yapmak.

Faaliyetlerimiz

FAALİYET ALANLARI

a) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve ilişkili klinik, çevresel ve ailesel özellikler konusunda bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Otizm spektrum bozukluklarında tedavi yöntemlerinin etkinliği ve güvenilirliği üzerine bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konuda yeni araştırmaların yapılmasını teşvik etmek.

c) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine yapılan çalışmaların hastaların takip ve tedavi sonuçlarına katkı sunabilmesi için gereken akademik ve uygulama altyapılarını geliştirmek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika programları düzenlemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak veya projelerde yer almak.

d) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve merkez adına katılım sağlamak.

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak.

f) Otizm spektrum bozukluklarının toplumda yaygınlığını değerlendirmeye ve risk gruplarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

g) Otizm spektrum bozukluklarında belirtiler, gidişat ve tedavi üzerine etkili olabilecek çevresel risk faktörlerini araştırmak