Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi içinde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2019 yılı Mart ayında Bakanlar kurulu kararıyla açılması onaylanmış ve Temmuz 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalanmış ve hasta tedavi hizmeti ile aynı zamanda uzmanlık eğitimi vermeye başlamıştır.

Kurulduğu günden itibaren bilimsel açıdan öncü ve referans gösterilen bir Merkez olmak yönünde çalışmayı ilke edinmiş, tanı ve tedavi işlemlerini son derece modern imkanlarla, hasta hakları ve etik hususlara dikkat ederek hizmetin sunulması ve toplumun ağız diş sağlığı seviyesini yükseltmek için hizmet vermektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama Araştırma merkezi olarak misyonumuz hastalara ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti en üst düzeyde vererek toplumun ağız diş sağlığı seviyesini yükseltmek, diş hekimi ve yardımcı personellerinin uluslararası düzeyde eğitiminin yapılabilmesi için olanak sağlamak, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakülteleri ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren diğer merkezlerle işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır. 

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Alanlarımız;

a) Diş hekimliği uzmanlık eğitimi alanlarında tedavi protokolleri kapsamında girişimsel ve girişimsel olmayan tedaviler ile hastaların muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda akademik ve idari personelinin desteğiyle saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

d) Üniversite öğrencilerinin ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemektir.

 

klinik resim

Amaç ve Hedeflerimiz

Eğitim
Merkezimizde deneyimli akademik kadromuz ile öğrenci seviyesini ve eğitim alt yapısını en yüksek düzeyde tutarak mesleki erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik yetkinliklerine sahip, sağlık sorunlarına hâkim, bilimsel kanıta dayalı diş hekimliği uygulama becerisi olan hekimler yetiştirmektir.

Araştırma ve Tedavi Hizmetleri
Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunarak toplumun önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik bilime katkı sağlayan temel, klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmaktır.

Ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci
Koruyucu diş hekimliği uygulamalarına öncülük ederek, ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak toplumun ağız diş sağlığı bilincini yükseltmeyi sağlamaktır.

Kurumsallaşmak
Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum aidiyetinin artırılmasıdır.