Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Sağlık ve/veya sosyal alanlarda;

 • Eğitim birimleri kurarak ve/veya iş birlikleri yaparak eğitim desteği vermek,
 • Balkan ülkelerinin sağlık alanındaki gereksinimlerini tespit ederek ortak çalışmalar ile bu giderilmesi.
 • Sağlık turizminde ülkemizin deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşmak.

Faaliyetlerimiz

Bölgede sağlık ve/veya sosyal alanlarda ihtiyacı gidermek amacıyla;

 • Eğitim desteği vermek,
 • Araştırma birimleri kurarak araştırma projeleri tasarlamak/geliştirmek/uygulamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla bilimsel yayınlar üretmek ve/veya yayınlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel faaliyetleri desteklemek amacıyla kongre, sempozyum vb. gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

 

 

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaçlarımız:

 • Bölgede sağlık ve/veya sosyal alanlarda eğitim ve işbirliği faaliyetleri düzenlemek,
 • Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunmak,
 • Araştırmacı yetiştirmek.

Hedefimiz:

 • Bölgede sağlık ve/veya sosyal alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetleri gösteren öncü kurumlar arasına katılmaktır.