Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

Başvurular İle İlgili Genel Bilgiler

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda, Sorumlu ya da yardımcı araştırmacısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu olan projelerin başvuruları değerlendirilmektedir.

2. Sponsoru ticari firma olan ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul edilmemektedir.

3. Etik Kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurulardan Etik Kurul Başkanlığınca kararlaştırılan sayıda dosya toplantı gündemine alınabilmektedir.

4. İlgili Mevzuat ve Formlar” sekmesinde yer alan “Başvuru Formu”, uygun şekilde doldurulduktan ve gerekli imzaları tamamlandıktan sonra taratılarak PDF formatında gulhane.baek@sbu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

5. Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu ayda en az bir kez toplanmaktadır. 

Kurul Üyelerimiz

Sıra Ünvan Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim Etik Kurul Görevi
1 Prof. Dr. Ahmet COŞAR   Gülhane Anestezi Anabilim Dalı Başkanlığı Başkan
2 Prof.Dr. Alper GÖZÜBÜYÜK  Gülhane Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı Başkan Yardımcısı
3 Prof. Dr. Selahattin BEDİR Gülhane Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
4 Prof. Dr. Levent KENAR  Enstitü Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Savunma Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
5 Prof. Dr. Onur ERDEM Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bilimleri Merkezi Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı Üye
6 Prof. Dr. Kağan COŞKUN Gülhane Genel Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
7 Prof. Dr. Hüseyin Levent YAMANEL Gülhane Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı Üye
8 Prof. Dr.  Fulya TOKSOY TOPÇU Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
9 Prof. Dr.  Gülten GÜVENÇ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
10 Prof. Dr. Dilek YILDIZ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
11 Prof. Dr.  Eda PURUTÇUOĞLU Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Üye
12 Prof. Dr. Mehmet Erhan YUMUŞAK Gülhane Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı  Üye
13 Prof. Dr. Umut BEYLİK Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı Üye
14 Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Anabilim Dalı Üye
15 Doç. Dr. Asiye Çiğdem ŞİMŞEK Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı BaşkanlığıS Üye
16 Doç. Dr. Nezahat Özgül ÜNLÜER Gülhane Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi  Üye
17 Doç. Dr. Sait YEŞİLLİK Gülhane Tıp Fakültesi İmmünoloji Alerji Anabilim Dalı Başkanlığı Üye
18 Doç. Dr. Eray Serdar YURDAKUL Gülhane Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı Üye

 

İlgili Mevzuat ve Formlar

Etik Kurulumuz çalışmalarını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi'ne uygun olarak yürütmektedir. Başvurularınızı Başvuru Rehberi'nde belirtilen hususlara dikkat edilerek. Başvuru Formunu doldurduktan ve gerekli imzaları tamamlandıktan sonra, taranmış CD'ye PDF formatı ile Word dosyası halinde kaydedilmesi, ayrıca gulhane.baek@sbu.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Onay alınması için  elektronik ortamda göndermiş olduğunuz dosyanın aslını Etik Kurul Sekretaryasına elden teslim etmeniz gerekmektedir. Dosyanın aslının Sekreteryaya ulaştırılması halinde kurul gündemine alınacak olup, Etik Kurul Komisyonu tarafından incelenen dosyanın olumlu ya da olumsuz sonucu sorumlu yada yardımcı araştırmacıya elden teslim edilecektir.

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (örneği)

Biyolojik Materyal Transfer Formu (İhtiyaç olduğunda konmalı)

- Kurumun dışından dosya alınmayacaktır.

- Proje dosyaları sabah saat 09.00-11:30'da alınacaktır. Öğlenden sonra saat 13:30-16:00'da dosya alımları bitirilecektir. Etik Kurul kararları alımı için yukarıdaki saatler geçerlidir. Bilgi için Tel: 304 6135-6136 arayabilirsiniz.

- Dosyanızı Bilimsel Araştırmalar Etik Kuruluna mavi plastik dosyaya konularak düzenli bir şekilde teslim etmeniz gerekmektedir.

- Başvuru rehberindeki kurallara göre uygunluk göstermeyen başvuru dosyaları gündeme alınmayacaktır. 

-  UYARI: Kurulda da alınan karar gereği, çalışma tek merkezli ve çok merkezli ise izin onay yazıları (EBYS)'den hazırlanarak e-imzaya sunulduktan sonra ilgili sayfaya eklenmesi uygun olacaktır.

- Kurul da alınan karar gereği, Hastanede yapılacak çalışmalar için BADEK/EPK izni olmadan Gülhane Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Başvuruları kabul edilmeyecektir. (Etik Kurula başvurulmadan önce BADEK/EPK başvurulması gerekmektedir. BADEK/EPK'dan alınan karar mutlaka etik kurul dosyasına ve PDF'ye eklenmelidir.

PDF CD'ye imzalı olarak dönüştürülmesi tek bir parça halinde CD'ye  eklenilmesi ve bilgisayardaki veriyi Word olarak da CD'ye kaydedilmesi gerekmektedir.

Ayrıca sizler her bir çalışmada sorumlu ve yardımcı araştırmacılar olarak 15 yıl sorumlu olması sebebiyle PDF formatında elektronik ortamda ve dosya olarak verileri saklamak sorumluluğunuz vardır. 

- Etik kurul kararlarınızı ve PDF dosyasını YÖK sistemine kaydedilmesi ve Akademik Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesi önem arz etmektedir. Bütün akademik personele ve yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezi  öğrencilerine duyurulur.

Erişim Bilgilerimiz

Uzman Memur Selver KILIÇ DİNÇER
Memur Güllü ÜNAL
Gülhane Bilimsel Araştırma Etik Kurul Eski Bina Doğu Blok 7 Kat Aile Hekimliği Birimde

0312 304 61 35

gulhane.baek@sbu.edu.tr