Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 • Üniversite ile basın-yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine ederek, haber ve bilgi akışını sağlamak,
 • Üniversite faaliyetlerinde, etkinliklerinde ve Sn. Rektörümüzün takibinde fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılmasını, görüntülerin montajlanmasını sağlamak, haber ve görselleri arşivlemek, basına servis etmek,
 • Üniversitemiz ve Sn. Rektörümüzün sosyal medya hesaplarını yürütmek, içerik girmek ve takibini yapmak,
 • Üniversitemizin web sitesine haber, fotoğraf ve video girişi yapmak,
 • Üniversite çalışmalarıyla ilgili basın toplantılarını organize etmek, tören, kutlama ve toplantılarda basın ile ilişki kurmak,
 • Rektörlük makamının izni dahilinde, Rektörlük adına basın açıklamalarında bulunmak,
 • Üniversite faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin, medya ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak, reklam kampanyaları yürütmek,
 • Kitle iletişim araçlarında üniversite ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek, değerlendirmek ve arşivlemek, gerekli görülenleri ilgili makama sunmak,
 • Yazılı ve görsel basında yer alan üniversite ile ilgili haber ve yayınları takip ederek, gerçeği yansıtmayanların, Rektörün bilgisi dahilinde tekzip edilmesini sağlamak,
 • Önemli günlerde Rektörün mesajlarının duyurulması için gerekli tasarımları ve uygulamaları hazırlamak,
 • Sn. Rektörümüzün katıldığı etkinliklerdeki konuşma metinlerini ve bilgi notlarını hazırlamak.