Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen çerçeveler dahilinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimi ve uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu.
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi genelinde devam eden İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin içeriklerinin belirlenerek süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için uygun yöntemlerin seçilmesi.
• Saha gözlemlerinin ve risk analizlerinin yapılması, sürecin takip edilmesi, gerekli önlem ve iyileştirmelerin yapılması konusunda önerilerde bulunulması, önleyici, düzeltici, iyileştirici faaliyetlerin takibinin yapılması.
• İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına yönelik veri tabanlarının oluşturulması.
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine staj ve mesleki uygulamalar öncesi zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin verilmesi.
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik ve idari personeline zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin verilmesi.
• İş kazası ve meslek hastalıklarının soruşturulması, kök sebep analizi yapılarak doğru önlemlerin planlanması.
• Birimler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde koordinasyonun sağlanması.
• Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet veren alt işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi.
• Acil durum eylem planlarının hazırlanması ve acil durum tatbikatlarının düzenlenmesi.
• Sivil savunma, ilk yardım ve acil durum ekiplerinin oluşturulması, ilgili eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi.
• Faaliyet alanı kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarının desteklenmesi, eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanaklarının sağlanması.
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla iş birliği yaparak konferans, seminer ve kurslar düzenlenmesi.
• İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik ve idari personeli için eğitimler düzenlenmesi.

Faaliyetlerimiz

1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için tıklayınız...
2. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi için tıklayınız...
3. Yangın Eğitimi için tıklayınız...
4. Yüksekte Çalışma Eğitimi için tıklayınız...
5. Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi için tıklayınız...
6. Afet Acil Durum Eğitimi için tıklayınız...