Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dikey Geçiş

Dikey geçiş: 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açıköğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçiş yapmaktır. Örneğin, 2 yıllık muhasebe bölümünü tamamlayan bir öğrenci, 4 yıllık maliye, ekonometri, vb. lisans programlarına geçiş yaparak lisans diploması alabilir.

Kimler Başvurabilir:

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim ön lisans mezunları Staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getiren son sınıf öğrencileri

Hangi Programlar:

Aday, kendi alanının devamı olan bir programa ya da farklı bir alandaki bir programa devam edebilir. Hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programlarını bitirenlerin başvurabileceğini Yükseköğretim Kurulu belirler.

Kontenjanlar:

Lisans programlarında dikey geçiş için belli oranlarda kontenjan ayrılır.

Dikey Geçiş Hakkında Bilmen Gerekenler: DGS Kılavuzu:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, başvuranların hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Adaylar bu kılavuzu takip ederek gerekli bilgileri elde edebilirler.

Sınav:

Belirlenen koşulları sağlayan, başvuruları kabul edilen ve örgün öğretime devam etmek isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na alınırlar. Sınav, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavıdır. Hem sınavdan alınan puan, hem de öğrencilerin genel not ortalamaları yerleştirmede dikkate alınır.

Doğrudan Kayıt:

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlar, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isterlerse, sınava girmeden, doğrudan kayıt hakkı elde ederler.

Ders Tamamlama:

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrenciler, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerin eş değeri olan derslerden muaf olurlar. Ayrıca, kredileri dikkate alınarak, lisans programından almaları gereken dersler belirlenir. Bu ders tamamlama ve hazırlık dönemi genellikle iki yarıyıl sürer. Yani bir yıl süreyle lisans programına hazırlanma eğitimi alırlar ve sonra iki yıl daha lisans eğitimine devam ederler.

Hazırlık Sınıfı:

Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize DGS ile 101 öğrenci, DGS EK Yerleştirme ile 3 olmak üzere toplamda 104 öğrenci DGS ile üniversitemize kayıt olmuştur.