Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Üniversite Yönetim Kurulu

İdari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organdır. Rektörün başkanlığında Dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Başlıca görevleri;

  • Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
  • Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,
  • Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  • Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
  • 2547 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Görevi Adı-Soyadı
Başkan/Rektör Prof. Dr. Kemalettin AYDIN
Hamidiye Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Gülhane Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK 
Hamidiye Hemşirelik Fak. Dekanı Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı Prof. Dr. Arzu İRBAN
Hamidiye Eczacılık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Ebru KALE
Hamidiye Diş Hekimliği Fak. Dekanı Prof. Dr. Şeniz KARAÇAY
Gülhane Diş Hekimliği Fak. Dekanı Prof. Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Cengiz YILDIRIM
Gülhane Hemşirelik Fak. Dekanı Prof. Dr. Emine İYİGÜN
Gülhane Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı Prof. Dr. Türkan YILDIRIM
Gülhane Eczacılık Fak. Dekanı Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
Hamidiye Uluslararası Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Banu ŞAHİN YILDIZ
İbni Sina Tıp Fak. Dekan V. Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ
Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem SAPMAZ
Erzurum Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Konca ALTINKAYNAK
Bursa Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Mehmet DEMİR
İzmir Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Enver İLHAN
Trabzon Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Faruk AKSOY
Somali Mogadişu RTE Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin EKER 
Çobanbey Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Mustafa ALDEMİR
Kayseri Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. İlhami ÇELİK
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak. Dekanı Prof. Dr. Necmiye ÜN YILDIRIM
Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Bülent ÜNAY
Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Simel AYYILDIZ