Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda, Sorumlu ya da yardımcı araştırmacısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu olan projelerin başvuruları değerlendirilmektedir.
2. Sponsoru ticari firma olan ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul edilmemektedir.
3. Etik Kurul toplantısından (5) beş iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurulardan Etik Kurul Başkanlığınca kararlaştırılan sayıda dosya toplantı gündemine alınabilmektedir.
4. İlgili Mevzuat ve Formlar" sekmesinde yer alan "Başvuru Formu", uygun şekilde doldurulduktan ve gerekli imzaları tamamlandıktan sonra taratılarak PDF formatında erzurum.baek@sbu.edu.tr adresini gönderilmesi gerekir. PDF formatında yapılan başvuruların ıslak imzalı çıktıları dosya içerisinde Etik Kurul Sekretaryasına sunulması zorunludur.
5. Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu ayda en az bir kez toplanmaktadır.
6. Kurula tam ve eksiksiz yapılan başvurular iki ay içerisinde sonuçlandırılır.
7. Akademik kurul tarafından onaylanmış tez konusu onay formu başvuru dosyası ekine konulmalıdır.
8. Başvuru yapmadan önce kurum izinleri alınmış olmalı ve dosyanın ek kısmına konulmalıdır.
9. Kurum dışından müracaat edecek adayların çalışmalarının gündeme alınabilmesi için Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Vakıflar Bankası – Etlik Şb. Nezdinde açılan TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29 İBAN hesabına 400 TL başvuru ücretini yatırarak banka dekontunu başvuru evrakları ile birlikte sunulması gerekir. (2023/11(11-2) sayılı ÜYK kararı)

Kurul Üyelerimiz

 

Sıra No Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim Kurul Görevi
1 Prof. Dr. Hasan KAHVECİ Erzurum Bölge SUAM Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Sibel İBA YILMAZ Erzurum Bölge SUAM Başkan Yrd.
3 Prof. Dr. Beyzagül ERKAYMAN Atatürk Ünv. Ecz. Fak. Üye
4 Doç. Dr. Mustafa Can GÜLER Atatürk Ünv. Tıp Fak. Üye
5 Doç. Dr. Turgut ANUK Erzurum Bölge SUAM Üye
6 Doç. Dr. Emine KARTAL BAYKAN Erzurum Bölge SUAM Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi Orhan DELİCE Erzurum Bölge SUAM Üye
8 Dr. Öğr. Emrah AKSAKAL Erzurum Bölge SUAM Üye
9 Dr. Öğr. Mehtap Hülya ASLAN Erzurum Bölge SUAM Üye
10 Uzm. Dr. Banu BEDİR Erzurum Bölge SUAM Üye
11 Uzm. Dr. Metin UÇAR Erzurum Bölge SUAM Üye
12 Uzm. Dr. Selvihan TAPANOĞLU KARACA Erzurum Bölge SUAM Üye
13 Uzm. Dr. Ahmet Emre CİNİSLİOĞLU Erzurum Bölge SUAM Üye
14 Uzm. Dr. Ayşe Sena DÖNMEZ Erzurum Bölge SUAM Üye
15 Tıbbi Sekreter Selçuk YAĞAN Erzurum Bölge SUAM Sekreter

 

İlgili Mevzuat ve Formlar

Etik Kurulumuz çalışmalarını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi'ne uygun olarak yürütmektedir. Başvurularınızı, Başvuru Rehberi'nde belirtilen hususlara dikkat edilerek Başvuru Formunu doldurduktan sonra taratarak PDF formatında erzurum.baek@sbu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvurunuzun onaylanması halinde, elektronik ortamda göndermiş olduğunuz dosyanın aslı etik kurul sekretaryasına elden veya posta yolu ile ulaştırıldıktan sonra onay yazısı verilecektir. "Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” hazırlanırken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız...

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Başvuru Dilekçesi
2. Başvuru Formu
3. Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu
4. Özgeçmiş Formu
5. Biyolojik Materyal Transfer Formu (İhtiyaç olduğunda konmalı)

Formlar Doldurulduktan sonra erzurum.baek@sbu.edu.tr adresine gönderilerek başvurunuzu yapabilirsiniz...

 

Erişim Bilgilerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi
Atatürk Mah. Çat yolu Caddesi NO:2 25240 YAKUTİYE/ERZURUM

0216 777 8 777

erzurum.baek@sbu.edu.tr