Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Tanıtım

Üniversitemiz tarihi misyonuna uygun olarak dünya çapında hizmet verebilecek doktor ve sağlık personeli yetiştirmeyi hedeflemekte; dolayısıyla çokuluslu öğrenci kitlemizin küresel bir dil olan İngilizce yanında Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Japonca ve Çince gibi farklı yabancı diller bilmesi büyük önem arz etmektedir. Rektörlüğümüze bağlı birim olarak faaliyet gösteren bölümümüz, yeterli düzeyde İngilizce bilmeyen öğrencilerimize lisans eğitimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları dil bilgisi ve becerilerini kazandırmayı, akademik ve mesleki yaşamlarında bilgiye erişimlerini artırmayı ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim Elemanları

Öğretim Elemanları (İstanbul)
  • Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖREN (Bölüm Başkanı)
  • Öğr. Gör. Zübeyde TÜRKMEN
  • Öğr. Gör. Halil İbrahim EROL
  • Öğr. Gör. Gamze SARIYILDIZ
  • Öğr. Gör. E. Dilara KURDOĞLU
Öğretim Elemanları (Ankara)
  • Öğr. Gör. Zeliha ASLAN
  • Öğr. Gör. Atilay CELEP
  • Öğr. Gör. Deniz İLERİ
  • Öğr. Gör. Hatice KÜÇÜKGÖZ

Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

1- Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Dersi:

ING 101: Her güz döneminde birinci sınıflara verilir. A1-A2 düzeyinde Genel İngilizce bilgisi kazandırır.

ING 102: Her bahar döneminde birinci sınıflara verilir. A2-B1 düzeyinde Genel İngilizce bilgisi kazandırır.

2- Bütünleştirilmiş Beceriler (Integrated Skills): Öğretim dili %30 İngilizce olan programların İYS'yi geçemeyen öğrencilerine, İngilizce hazırlık programı kapsamında verilir. B1-B2 düzeyinde Genel İngilizce bilgisi kazandırır.

Sınavlar

Sınavlar

1- Ortak Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Dersinden Muafiyet Sınavı (Türkçe programların 1. sınıf öğrencileri için): B1 düzeyindeki Genel İngilizce bilgisini ölçmeye yönelik 50 (elli) çoktan seçmeli sorudan oluşur; sınav süresi 75 dakikadır.

SBU Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 19, 22, 24, 26, 28. Maddeleri uyarınca, ortak zorunlu yabancı dil (İngilizce) dersinden muaf olabilmek için her eğitim-öğretim yılının ilk haftasında yapılan muafiyet sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan alınması gereklidir. 

Sınav sonucuna itiraz ile not yükseltme amacıyla muafiyetin iptali başvuruları ise sınav sonucunun ilgili birimin (i.e. öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte veya yüksekokulun) websayfasındaki ilanından itibaren 5 (beş) işgünü içinde yine öğrencinin kayıtlı olduğu birime dilekçeyle yapılır.

2- İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) (%30 İngilizce programların / Uluslararası programların öğrencileri için): B1-B2 düzeyindeki Genel İngilizce bilgisini ölçmeye yönelik 100 (yüz) çoktan seçmeli sorudan oluşur; sınav süresi 2 (iki) saattir. İYS'den 65 ve üzeri puan alanlar, İngilizce hazırlık sınıfını okumazlar; bölümlerine devam ederler.

İYS'yi geçemeyenlerin grupları, İYS sonuçlarına veya Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre belirlenir.

Bunlardan sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler, eğitim ve İngilizcesini kendi imkanlarıyla geliştirme gerekçelerini belgeleyenler, akademik yılın ders kayıt-yenileme haftasının bitimine kadar bölüme dilekçeyle başvurduğu takdirde kayıtları bir kereliğine 1 (bir) yıl süreyle dondurulabilir (Detaylı bilgi için bakınız: SBU Yabancı dil ve Türkçe hazırlık sınıfı eğitim-öğretim ve sınav yönergesi)

Aşağıda örnek dilekçe metni verilmiştir. Dilekçenizi doldurup imzaladıktan sonra Diş Hekimliği Fakültesi binası (Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Acil çıkışı yanındaki) 2. kattaki Diş Hekimliği Fakültesi sekreterliğine (Emine Can) en geç 21 Eylül 2018 tarihine kadar bırakınız.

Örnek dilekçe:

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına,

a) İngilizcemi kendi imkanlarımla geliştirmek istediğim için;

b) .......................(Sağlık/askerlik/maddi ve ailevi durum vb.) nedeniyle,

İngilizce hazırlık sınıfındaki kaydımı dondurmak istiyorum.

Mazeretime ait belgeler ektedir. Gereğini arz ederim

Öğrencinin adı-soyadı:

Öğrenci numarası:

İmza:

İletişim adresi:

Cep telefonu:

E-posta:

EK-1: Mazeret belgesi (... sayfa)

 

Duyurular

1. İngilizce hazırlık programında 4 şube bulunmaktadır. Hangi şubede eğitim göreceğinizi öğrenmek için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_9/hzsiniflisteleri-e8ed05b6.pdf

2. İngilizce hazırlık programına ait haftalık ders programını öğrenmek için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_9/inghazirlikhaftalikdersprogramlari-19b0900a.pdf

3. İngilizce hazırlık programının akademik takvimi için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2018_6/20182019akademiktakvimyabancidilveturkcehazirliksinifi2-89c9b055.pdf

4. 03/07/2018 tarihli 23-07 sayılı Senato kararıyla onaylanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca, İngilizce hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmek için:

(1) öğrencinin devam koşulunu sağlaması,

(2) yıl içi başarı puanının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması (bu öğrenciler yılsonu sınavına alınmadan başarılı sayılır) veya

(3) yıl içi başarı puanının %40'ı ile yılsonu sınavı puanının %60'ının toplamının 65 ve üzeri olması gereklidir.

2018-2019 akademik yılı için İngilizce hazırlık programındaki geçme/sınav sistemi ve devamsızlık sınırı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_9/inghazirlikgecmedevamsiniri-d59109c0.pdf

5. Türkçe programların öğrenciler için 27 Eylül 2018'de yapılması planlanan Ortak Zorunlu İngilizce Dersinden (İNG 101-102) Muafiyet sınavı ek yerleştirmeler nedeniyle ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi yakında duyurulacaktır.

6. 28.09.2018 itibariyle güncellenen Hz-C ve Hz-D sınıf listeleri için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_9/hzcyeni-c1e43812.pdf

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_9/hzdyeni-9b990c81.pdf

7. Mazeretli İYS yapılması Rektörlüğümüzün inisiyatifinde olup, yakında Rektörlüğümüz tarafından duyuru yapılacaktır. Üniversitemizin websayfasını takip ediniz.

8. Üniversitemiz Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen sınavları/belgeleri öğrenmek için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_9/1901-nolu-senato-karari-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-esdegerlik-tablosu-3a7fc6b6.pdf

-------------------- 1 KASIM 2018 İYS-2 SONRASI DUYURULAR --------------------

9. 1 Kasım 2018 tarihli İYS-2 sonrası İngilizce hazırlık sınıflarının şube listeleri için tıklayınız. İYS-2'den geçtiği halde, İngilizce hazırlık sınıfında devam etmek isteyenler en geç 9 Kasım 2018 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurup muafiyetinin iptalini isteyebilir.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_11/iys2sonrasisiniflisteleri-a400485a.pdf

10. Yeni haftalık ders programı için tıklayınız.

http://www.sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/9366db16/2018_11/021118degisikinghazirlikhaftalikdersprogramlari-58da7fa0.pdf

11. 13/11/2018 tarihli bölüm kurulu kararına uyarınca, ek yerleştirme ve ikinci İYS hakkı nedeniyle, İngilizce hazırlık sınıflarının yeni ara sınav (vize) tarihi 6 Aralık 2018 Perşembe (10.30-12.20) olarak belirlenmiştir. Bu duyuru 16/11/2018'de bölüm websayfasına eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

İletişim

Mekteb-i Tibbiyye-i Sâhâne Külliyesi, Tibbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar
+90 216 777 8 777
ydb@sbu.edu.tr