Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

  • Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY); üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü; 01 Mart 2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.
  • YLSY Tanıtım Broşürü

Faaliyetlerimiz

  • Kurum adına yurt dışına gönderilmeye hak kazanan öğrencilere ilişkin iş ve işlemlerin kurum genelinde Bakanlık ve kurumun hedefleri doğrultusunda yürütülmesine ilişkin akademik ve idari faaliyetlerden YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü sorumludur.
  • Yurt içi akademik danışman ise öğrencileri kurum, birim ve/veya bölüm hakkında bilgilendirmek, öğrencilere meslekî açıdan rehberlik yapmak, öğrencilerin akademik gelişim raporlarını değerlendirmek, yurt dışındaki üniversitelerden kabul alma sürecinde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilere rehberlik yapmak, öğrencilerin yurt dışı öğrenime başlama sürecinde görüş bildirmek, öğrencilerin yurt dışındaki öğrenim aşamalarını ve alacağı dersleri gösteren öğrenim planları hakkında görüş bildirmek ve öğrencilerin niyet mektubu, araştırma ve tez önerilerinin hazırlanması ile tez ve çalışma konularının kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi hususlarında rehberlik yapmaktan sorumludur.

Amaç ve Hedeflerimiz

  • YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunarak burs programının etkinliğini artırmaya çalışır, kurum adına öğrenim gören öğrenciler için oryantasyon faaliyetleri düzenler, yurt içi akademik danışmanlarla koordinasyonu sağlar ve öğrencilerin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.