Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Üniversitemizin ülke çapında yaygın Eğitim Araştırma Hastaneleri vasıtasıyla sahip olduğu Tıp Bilimleri altyapısı ile Temel Bilimler, Malzeme ve Biyomedikal Mühendisiliği alanlarındaki uzman araştırmacıları bir araya getirerek, disiplinler arası işbirliği gerektiren Rejeneratif Tıp araştırmalarını projelendirmek temel görevimizdir.

Faaliyetlerimiz

Çalışma alanlarımız

  • Doku mühendisliği
  • Biyoseramikler
  • Biyobozunur metaller 
  • Biyobozunur polimerler
  • Hidrojeller
  • İlaç salım sistemleri
  • Biyoreaktörler
  • Nanobiyomalzemeler

Amaç ve Hedeflerimiz

Özellikle 1990 sonları ve 2000’lerin başlarında kök hücrelerin keşfiyle ivme kazanan Doku Mühendisliği ya da Rejeneratif Tıp, hastanın kendi hücrelerini ve doku iskelesi yapılarını kullanarak hasarlı, fonksiyon kaybı olan veya eksik doku ve organların yeniden oluşturulmasını amaçlamaktadır. Doku mühendisliği, hücreler, biyomalzemeden yapılmış doku iskelesi ve uygun biyokimyasal faktörler kullanarak yeni doku oluşturmak amacıyla biyoloji ve mühendislik alanındaki işbirliklerini kullanan disiplinler arası bir alandır.  

SBÜ Rejeneratif Tıp ve Doku Mühendisliği AUM, rejeneratif tıp, biyomalzemeler, doku mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında ileri seviyede bir araştırma altyapısı sağlamayı ve sanayi kuruluşlarının yükseköğrenim düzeyinde ihtiyacı olan uzman araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.