Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Üniversitelerin bir ülkenin kalkınmasında sahip oldukları önemin, insana katmış oldukları değerden geldiğini kabul eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi, değer odaklı misyon ve vizyonuyla ülkemizin sağlık strateji ve politikalarını geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sadece yurtiçinde değil yurtdışında da reel sağlık sektörüne yani gerçek hayata değer üretebilmesi, bunu yaparken amaçlarına ulaşma yolunda kendisine de kaynak oluşturabilmesi için faaliyet gösteren birim Sürekli Eğitim Merkezi (SABÜSEM)’dir. SABÜSEM’in hem içerinde dışarıya hem de dışarıdan içeriye doğru bir değer aktarma görevi bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan alanlarda dünya standartlarında eğitim vermeyi amaçlayan merkezimiz, sağlık alanında sosyokültürel, ekonomik, teknolojik ve sağlık profesyonellerinin sertifiklandırılması ve mesleğin akademik olarak da ilerletilebilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini sunmaktadır. Merkezimiz yaşam boyu eğitim çerçevesinde sürekli eğitim programları açarak bilgi, birikim ve deneyimimizi bireysel ve kurumsal boyutta bölge halkınada sunmakla görevlidir.

Faaliyetlerimiz

SABÜSEM sağlık ana teması altında katma değerli alan ve konularda eğitim, seminer, çalıştay ve konferanslar vs düzenleyerek bu sayede hem üniversite bünyesindeki katılımcılara hem de dış katılımcılara faydalar üretirken, bir yandan da yabancı dil kursları gibi imkanlarla hem öğrencilere hem de akademisyen ve idari kadrolara yeni ufuklar kazandırmaktadır. Başlıca eğitim alanları şunlardır: Modern Tıp, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Bilimsel Araştırma, Kişisel Gelişim, Yönetim&Organizasyon ve Pazarlamadır. Hedef kitle ise sağlık alanında kendini geliştirmek isteyen sağlık çalışanları, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencilerdir. Eğitimlere hem bireysel hem de kurumsal olarak katılım mümkündür.

  • ACOLS Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (Lenfödem) Sertifikasyon Programı
  • Deney Hayvanları Kursu
  • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Sertifikası
  • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Sertifikası
  • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Eğitim Sertifikası
  • Mikrocerrahi Temel Eğitim Kursu
  • Mikrocerrahi Temel Eğitim Kursu
  • Okul Hemşireliği Kursu
  • Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

ORGAN VE DOKU

 

OKUL HEMŞ

 

MİKROCERRAHİ

 

DENEY HAYVANLARI

Amaç ve Hedeflerimiz

Üniversite içinde sahip olduğumuz değerli bilgi sermayemizi üniversitemiz dışına sunarak topluma katkı sağlarken aynı zamanda hem üniversitemiz için de kaynak oluşturmak. Donanımlı eğitimci kadromuz ile birlikte sağlık temalı tüm meslek gruplarına teorik ve uygulamalı eğitimler vererek mesleki gelişimin sürekliliğini sağlamak, bireylerin bilgi ve becerilerini desteklemek ve arttırmak, sağlık profesyonellerinin akademik gelişimleri için gerekli sertifikasyon programlarını düzenleyerek destek olmak. Sağlık Temalı Projelerde Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini sağlamak.