Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Kurulumuz

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu

SIRA GÖREV KATILIMCILAR İDARİ GÖREV
1 Başkan Prof. Dr. Kemalettin AYDIN Rektör
2 Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ Rektör Yardımcısı
3 Başkan Yardımcısı Dr. Öner GÜNER Genel Sekreter
4 Akademik Üye Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Rektör Yardımcısı, Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı
5 Akademik Üye Prof. Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
6 Akademik Üye Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı
7 Akademik Üye Prof. Dr. Türkan YILDIRIM Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
8 Akademik Üye Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı
9 Akademik Üye Doç. Dr. Şemsi Nur KARABELA Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
10 Akademik Üye Prof. Dr. Enver İLHAN İzmir Tıp Fakültesi Dekanı
11 Akademik Üye Prof. Dr. İlhami ÇELİK Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı
12 Akademik Üye Prof. Dr. Hasan Hüseyin EKER Somali Mogadişu R.T.E. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
13 Akademik Üye Doç. Dr. Aynur FEYZİOĞLU Buhara İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
14 İdari Üye Dr. Muhammed Fatih ERTAŞ Genel Sekreter Yardımcısı
15 İdari Üye Abdullah BAKAR Strateji Geliştirme Daire Başkanı
16 İdari Üye Av. Arb. Mehmet YALÇINKAYA Hukuk Müşaviri
17 İdari Üye Turgut KOÇOĞLU Personel Daire Başkanı
18 İdari Üye Abdulkadir BOLAT Bilgi İşlem Daire Başkanı
19 İdari Üye Yüksel KAYA Öğrenci İşleri Daire Başkanı
20 İdari Üye Mustafa DOĞRU Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
21 İdari Üye Kevser TOPKAR Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
22 İdari Üye Emine AKDENİZ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
23 İdari Üye Safiye YILMAZ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

 

Görevlerimiz

  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarını yönlendirmek.
  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarına harcama birimlerinin aktif katılımını sağlamak.
  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarında Stratejik Planlama Ekibini onaylamak.
  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarında Stratejik Plan Hazırlık Programını onaylamak.
  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarında sürecin ana aşamaları ile çıktılarını kontrol etmek.
  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarında tartışmalı hususları görüşüp karara bağlamak.
  • Stratejik plan hazırlık çalışmalarında alternatif misyon, vizyon ve temel değerler taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek nihai hale getirmek.
  • Stratejik plan ve performans programı izleme ve değerlendirme sonuçlarının hazırlanmasını müteakip izleme ve değerlendirme toplantıları yapmak.