Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda, Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu sorumlu ya da yardımcı araştırmacı olan kişilerin proje başvuruları değerlendirilir.

2. Etik Kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurulardan Etik Kurul Başkanlığı’nca kararlaştırılan sayıda dosya toplantı gündemine alınır.

3. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ayda bir kez toplanır.

4. Başvuru amacıyla toplanan tüm evraklar bir dosya içerisinde (her bir evrak şeffaf dosya içinde mavi telli dosyada) Etik Kurul Sekreterya'sına elden teslim edilir.

5. Form ve belgelerde tarih ve sorumlu araştırmacı ibaresi olan yere sorumlu araştırmacı unvanını ve ismini yazıp imzasını atmalıdır.

6. Evrakların ıslak imzalı asılları olmalıdır.

7. Teslim edilecek başvuru dosyası ile birlikte PDF formatında elektronik kopyaları bulunan CD teslim edilmelidir. Her form için ayrı PDF dosyası oluşturulmalıdır.

Kurul Üyelerimiz

Sıra Ünvan Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim Etik Kurul Görevi
1 Prof. Dr.  Bülent ÜNAY SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanı
2 Prof. Dr.  Neşe ERSÖZ GÜLÇELİK SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkan Yardımcısı
3 Prof. Dr.  Serdar DEMİRTAŞ SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi
4 Prof. Dr.  Suat DOĞANCI SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi
5 Doç. Dr.  Kerim Bora YILMAZ Dışkapı Eğitim EAH Etik Kurul Üyesi
6 Doç. Dr.  Eşref Oğuz GÜVEN SBÜ Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan EAH Etik Kurul Üyesi
7 Doç. Dr.  Mutlu DOĞAN SBÜ Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan EAH Etik Kurul Üyesi
8 Doç. Dr.  Yusuf Serdar SAKİN SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi
9 Dr. Öğr. Üyesi Kemal Gökhan ULUSOY SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Bildirimlerden Sorumlu Üye
10 Dr. Öğr. Üyesi Eray Serdar YURDAKUL SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi
11 Dr. Öğr. Üyesi Eda KARAİSMAİLOĞLU SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi
12 Avukat Feridun GÜRLEVİK Gülhane EAH Etik Kurul Üyesi
13 Uzman Müge Pınar ŞAHİN DEMİR SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi

 

İlgili Mevzuat ve Formlar

A- Klinik İlaç Araştırmaları İçin:

1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)
2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)
3. Klinik İlaç / Tıbbi Ürün Araştırmaları Başvurusu Kontrol Listesi
4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)
5. İlgili Eğitim sorumlu/larının bilgilendirildiğine dair belge
(Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının (Eğitim sorumlusu, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir)
6. İlgili Başvuru Form
7. Klinik İlaç Araştırmaları İçin Protokol Bilgileri Formu
(Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü
8. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda)
9. Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER” Bölümü, Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği Formatta Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir.
10. Tüm belgelerin imzalı son hallerinin taranarak tek bir dosya halinde gulhane.kaek@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
(Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)
11. Dünya Tıp Birligˆi Helsinki Bildirgesi (İmzalı Olacak)
12. İyi Klinik Uygulamalar Beyanı

B- İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin:

1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)
2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)
3. İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi
4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)
5. İlgili Eğitim sorumlusu/larının bilgilendirildiğine dair belge
(Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir)
6. İlgili Başvuru Formu
7. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda)
8. Tüm belgelerin imzalı son hallerinin taranarak tek bir dosya halinde gulhane.kaek@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
(Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)
9. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (İmzalı Olacak)
10. İyi Klinik Uygulamalar Beyanı

C- Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları

1. Başvuru ücreti dekontu (Gerekiyorsa)
2. İlk Başvuru (Ön Bilgi Formu)
3. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Başvurusu Kontrol Listesi
4. İçindekiler Sayfası (Başvuru formu ve ekleri sırasıyla yazılmalıdır)
5. İlgili Eğitim sorumlu/larının bilgilendirildiğine dair belge
(Çalışmayla ilgili çeşitli klinik/laboratuar değerlendirmelerin yapılacağı merkezlerin sorumlularının (Anabilim dalı başkanı, laboratuar sorumlusu vb.) idari bilgilenme yazıları dosyaya eklenmelidir)
6. İlgili Başvuru Formu
7. İlaç Dışı Klinik Araştırmalar İçin Protokol Bilgileri Formu
(Başvuru formunda “Araştırma protokolü” bölümü)
8. Diğer Ülkelerdeki Etik Kurul Görüşlerinin Kopyası (Çok ülkeli çalışmalarda)
9. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formları İçerisinde Yer Alan “İLGİLİ BELGELER” Bölümü, Formda Belirtilen Sıra ve Sağlık Bakanlığı’nın Hazırlayıp Web Sayfasında İlan ettiği Formatta Doldurularak Dosyaya Eklenmelidir.
10. Tüm belgelerin imzalı son hallerinin taranarak tek bir dosya halinde gulhane.kaek@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
(Başka bir etik kurulun red kararı varsa, gerekçesi ile beraber dosyaya eklenmelidir)
11. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi (İmzalı Olacak)
12. İyi Klinik Uygulamalar Beyanı

Erişim Bilgilerimiz

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eski Çocuk Binası 0610 Etlik, Keçiören/ANKARA

-

gulhane.kaek@sbu.edu.tr