Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (SBÜ-Hamidiye HADYEK)

Etik Kurul İzni ve Başvuru İlkeleri:

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerinde hayvan deneyleri alanında bilimsel ve uygulama etkinlikleri ile ilgili çalışma yapacak olan tüm araştırmacılar SBÜ-Hamidiye HADYEK'e yazılı olarak başvuruda bulunarak “Etik Kurul Onayı” almak zorundadırlar.

2. “Etik Kurul Onayı” alan araştırmacılar çalışmalarını onay aldığı HADYEK’in etki ve denetim alanında yapmak zorundadırlar.

3. Onay alınmadan yapılan çalışmalar, idari ve yasal soruşturmayı gerektirir ve çalışma hemen durdurulur.

4. SBÜ-Hamidiye HADYEK'den izin alınmadan başlatılan çalışmalar için sonradan onay belgesi verilmez.

5. Araştırmacıların SBÜ-Hamidiye HADYEK’e yapacakları etik kurul başvurularına ilişkin dosyalarını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekretaryasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

IV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu 19-28 Eylül 2022 tarihleri arasında Prof. Dr. Ülkan KILIÇ koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Kurs afişi için tıklayınız...

Katılımcılardan 37 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Kursa ilişkin fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz...

III. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu 25 Mart-03 Nisan 2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Ülkan KILIÇ koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Kurs afişi için tıklayınız...

Katılımcılardan 55 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Kursa ilişkin fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz...

II. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu 09-18 Nisan 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Ülkan KILIÇ koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Kurs afişi için tıklayınız...

Katılımcılardan 56 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Kursa ilişkin fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz...

I. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 17-26 Nisan 2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Kurs afişi için tıklayınız...

Katılımcılardan 36 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Kursa ilişkin fotoğrafa buradan ulaşabilirsiniz...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Hakkında Genel Bilgiler

Yıllara Göre Başvuru İstatistik Durumu için tıklayınız...

Yıllara Göre Etik Kurul Toplantı Tarihleri için tıklayınız...

Etik Kurul Üyelerinin Görev Süreleri için tıklayınız...

Kurul Üyelerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyelerimiz

Sıra No Ünvanı Adı Soyadı  SBÜ Görevi/Görev Yaptığı Birim  Kurul Görevi
 1  Doç. Dr. Salime Pelin ERGÜVEN HUTF Histoloji ve Embriyoloji AD Başkan
 2 Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ Biyokimya AD Üye
 3 Prof. Dr. Sevgi KALKANLI TAŞ İmmunoloji AD Üye
 4 Doç. Dr.  Eray Metin GÜLER Tıbbi Biyokimya AD Üye
 5 Doç. Dr. Emre ATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Üye
 6 Doç. Dr. Uğur KESİCİ Genel Cerrahi AD Üye
 7 Dr. Öğr. Üyesi İmren ESENTÜRK GÜZEL Farmasötik Teknoloji AD Üye
8 Dr. Öğr. Üyesi Banu BAYRAM Beslenme Bilimleri AD Üye
9 Dr. Öğr. Üyesi Selman AKTAŞ Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Üye
10 Dr. Öğr. Üyesi Celalettin TOPBAŞ Klinik Bilimler AD Üye
11 Uzm. Vet. Hek. Cumaali DEMİRTAŞ SBÜ Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı Üye
12 Vet. İşleri Md. Ömür UZUNALİ Sivil Toplum Kuruluşu Üyesi Üye
13   Kübra BOZALİ Sivil Üye Üye

 

Hayvan Refah Birimi

Sıra No Ünvanı Adı Soyadı  SBÜ Görevi/Görev Yaptığı Birim  Kurul Görevi
 1  Uzm. Vet. Hek. Cumaali DEMİRTAŞ Hayvan Refah Birimi Üye
 2 Vet. Tek. Sami DAĞLAR Hayvan Refah Birimi Üye
 3 Vet. Hek. Hüseyin SOYSAL Hayvan Refah Birimi Üye

İlgili Mevzuat ve Formlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Tarihçesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun Kuruluş Tarihi: 02.12.2016
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu olarak isim değişikliğinin onaylandığı tarih: 22.06.2018
T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu tarafından 15.10.2020 tarihli ve 60 Sayılı kararı gereğince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi’nin revizyonu kabul edilmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Mevzuatı

Etik Kurulumuz çalışmalarını; Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair YönetmelikHayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi'ne uygun olarak yürütmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna Ait Başvuru Süreci

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'na başvurmak isteyen araştırmacıların, aşağıdaki belgelerin ilgili bölümlerini bilgisayar ortamında doldurup, imzalandıktan sonra bir dosya halinde her ayın son iş gününe kadar SBÜ-Hamidiye HADYEK Sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna Ait Başvuru Formları

Dilekçe (Araştırma yürütücüsüne ait)

- Düzeltme Dilekçesi (Düzeltme verilen araştırmacı tarafından doldurulması gerekir.)

SBÜ-Hamidiye HADYEK Başvuru Formu

SBÜ-Hamidiye HADYEK Taahhütname

Deney Hayvanı Temin Formu *

- Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası (Deney hayvanı ile çalışacak personelin)

- Literatür (Araştırma konusu ile ilgili 3 adet makale)

- Başvuru için kullanılan form ve diğer tüm belgeler taranarak hamidiye.hadyek@sbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

  *SBÜ Hamidiye Deney Hayvanı Üretim ve Araştırma Laboratuvarı sorumlu Veteriner Hekimi tarafından hazırlandıktan sonra dosyaya eklenecek.

 

 

 

Erişim Bilgilerimiz

Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi
Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar

+90 0216 777 8 777

hamidiye.hadyek@sbu.edu.tr