Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Genel Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu
Başvurular İle İlgili Genel Bilgiler

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda, Sorumlu ya da yardımcı araştırmacısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi mensubu olan projelerin başvuruları değerlendirilmektedir.

2. Sponsoru ticari firma olan ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul edilmemektedir.

3. Etik Kurul toplantısından (5) beş iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurulardan Etik Kurul Başkanlığınca kararlaştırılan sayıda dosya toplantı gündemine alınabilmektedir.

4. İlgili Mevzuat ve Formlar" sekmesinde yer alan "Başvuru Formu", uygun şekilde doldurulduktan ve gerekli imzaları tamamlandıktan sonra taratılarak PDF formatında trabzon.baek@sbu.edu.tr adresini gönderilmesi gerekir.

5. Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu ayda en az bir kez toplanmaktadır.

6. Kurula tam ve eksiksiz yapılan başvurular iki ay içerisinde sonuçlandırılır. PDF formatında yapılan başvuruların ıslak imzalı çıktıları dosya içerisinde dekanlığımıza sunulması zorunludur.

7. Akademik kurul tarafından onaylanmış tez konusu onay formu başvuru dosyası ekine konulmalıdır.

8. Başvuru yapmadan önce kurum izinleri alınmış olmalı ve dosyanın ek kısmına konulmalıdır.

9. Kurum dışından müracaat edecek adayların çalışmalarının gündeme alınabilmesi için Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Vakıflar Bankası – Etlik Şb. Nezdinde açılan TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29 İBAN hesabına 400 TL başvuru ücretini yatırarak banka dekontunu başvuru evrakları ile birlikte sunulması gerekir. (2022/39 sayılı ÜYK kararı)

Kurul Üyelerimiz

Sıra No Adı Soyadı Görev Yaptığı Birim
1 Prof. Dr. Ahmet ŞEN SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
2 Prof. Dr. Ali Rıza AKYÜZ SBÜ Trabzon Ahi Evren SUAM
3 Doç. Dr. Fatma HANCI SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
4 Doç. Dr. Nurdan Gamze TAŞLI SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
5 Doç. Dr. İbrahim Selçuk ESİN SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
6 Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz SEZGİN SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
7 Dr. Öğretim Üyesi Halil Afşin TAŞDELEN SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
8 Dr. Öğretim Üyesi Ufuk SAYAR SBÜ Trabzon Ahi Evren SUAM
9 Dr. Öğretim Üyesi Özlem BAYRAKTAR SARAL SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
10 Dr. Öğretim Üyesi Özgen GÖNENÇ ÇEKİÇ SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
11 Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif RAMAZANOĞLU SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
12 Dr. Öğretim Üyesi Kübra Baki ERİN SBÜ Trabzon Kanuni SUAM
13 Dr. Öğr. Üyesi Ayten LİVAOĞLU SBÜ Trabzon Kanuni SUAM

 

İlgili Mevzuat ve Formlar

Etik Kurulumuz çalışmalarını, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi'ne uygun olarak yürütmektedir. Başvurularınızı, Başvuru Rehberi'nde belirtilen hususlara dikkat edilerek Başvuru Formunu doldurduktan sonra taratarak PDF formatında trabzon.baek@sbu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Başvurunuzun onaylanması halinde, elektronik ortamda göndermiş olduğunuz dosyanın aslı etik kurul sekretaryasına elden veya posta yolu ile ulaştırıldıktan sonra onay yazısı verilecektir. Bilgilendirilmiş “Gönüllü Olur Formu” hazırlanırken dikkat edilecek hususlar için tıklayınız...

Erişim Bilgilerimiz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Trabzon Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu
Sekreter: Konuralp ALTINTAŞ
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Numune Kampüsü İnönü Mahallesi
Maraş Caddesi Ortahisar/Trabzon

+90 462 333 00 30-31

trabzon.baek@sbu.edu.tr