Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Sağlıklı Yaşlanma UAM, 13.08.2017 tarih ve 30153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile resmi olarak faaliyete geçmiştir.

Yönetmeliğin linki aşağıdadır: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170813-3.htm

Merkezin Görevleri: 

 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı çalışmalarında niteliği ve niceliği buluşturabilecek yeterli akademik ve uygulama alt yapısını kurmak için çalışmalar yapmak
 • Yaşlı sağlığı konusunda eğitimler düzenleyerek toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak

Faaliyetlerimiz

 • Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar ile meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek
 • Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek, projeler yapmak ve projelerde yer almak
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans, çalıştay, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek veya merkez adına katılmak
 • Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak
 • Sağlıklı yaşlanmayla ilgili diğer her türlü etkinlik, araştırma ve yayınları yapmak
 • Sağlıklı yaşlanmayla ilgili farkındalık oluşturmak için materyaller üretmek ve dağıtmak
 • Yaşlıların sağlıklı yaşlanmasına yardımcı olabilecek veya sağlıklı yaşlanma konusunda toplumsal farkındalığı artıracak sanat faaliyetleri üretmek ve desteklemek
 • Yaşlı bireylerin eğitimi, barınması, sosyal hakları gibi alanlarda mevcut durumu tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik girişimleri akademik olarak desteklemek
 • Evde bakım, yaşlı bakım evi, huzur evi, gündüz kreşleri, palyatif bakım gibi yaşlı bakım modelleri kurumlar ile iş birliği içinde bulunarak ortak projeler üretmek

 

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Yaşlı sağlığı konusunda toplumu bilinçlendirerek farkındalığı artıracak eğitimler düzenlemek, sağlıklı yaşlanma sürecine katkıda bulunacak çözümler üretmek
 • Yaşlı sağlığı konusunda uygulamalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı uygulamalarını değerlendirmek, sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımına yönelik uygulama merkezlerinin kurulması ve mevcut merkezlerin geliştirilmesine destek olmak
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek ve eğitimler düzenlemek
 • Öğrencilere sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı araştırma ve uygulamalarını tanıtmak
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı bakımı alanında klinik uygulamalara yönelik geliştirme ve destek grupları oluşturmak