Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SESPAM), Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak, sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek, projeler tasarlamak ve ilgili alanlarda dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeleri takip ederek elde ettiği bilgi birikimini ülkemiz akademisine kazandırmak amacıyla 2018 yılı Kasım ayında kurulmuştur.

Başlıca görevlerimiz aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

• Sağlık ekonomisi ve politikaları alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,
• Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları alanlarında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
• Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları ile ilgili ülkemizdeki kurum ve kuruluşları bilgilendirmelerde bulunmak,
• Sağlık ekonomisi ve politikaları alanlarında eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle iş birliği yapmak.

Faaliyetlerimiz

Ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları alanlarındaki akademik altyapıyı oluşturmak ve/veya zenginleştirmek amacıyla;

 
• Akademint Seminerleri,

• Biz Bize Seminerleri,

• HaSBÜhal Programları,

• Sağlık Ekonomisi Eğitimi, 

• Sağlık Yönetimine Yeni Bakış Çalıştayı, gibi bilimsel etkinliklerimiz bulunmaktadır.

Merkez faaliyetlerimizin detaylı bilgilerine Bilimsel Etkinlikler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız:

Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri düzenleyerek erdemli, yetkin ve sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası literatüre de katkılar sağlayacak araştırmacılar yetiştirmektir.

Hedefimiz:

Uluslararası arenada sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri gösteren öncü araştırma merkezleri arasına katılmaktır.