Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

1. Avrasya bölgesindeki devletlerde bulunan üniversite ve kurumlarla iş birliği yapmak.
2. Akademisyen ve öğrenci değişim programları hazırlamak.
3. Avrasya bölgesindeki devletler ile ortak bilimsel etkinlik ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
4. Çok Merkezli Bilimsel Araştırma Projeleri hazırlamak.
5. Avrasya bölgesindeki devletlerde sağlık alt yapısını araştırmak.
6. Avrasya bölgesindeki devletlerde sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak.

Faaliyetlerimiz

1. Avrasya bölgesindeki devletlerdeki üniversite ve kurumlarla iş birliği protokolü hazırlamak.
2. Avrasya bölgesindeki devletlerde bulunan üniversite ve eğitim kurumlarıyla ortak eğitim müfredatı hazırlamak.
3. Avrasya bölgesindeki devletlerdeki tıp fakültesi öğrencilerinin kendi ülkelerinde başladıkları eğitimlerinin 4., 5. ve 6. yıllarını üniversitemizde tamamlamalarını sağlamak.
4. Üniversitemizde eğitim alacak öğrenciler için Türkçe eğitim programları düzenlemek.
5. Türkiye ve Avrasya bölgesindeki devletlerde kongre, sempozyum, panel, çalıştay ve kurslar düzenlemek.
6. Ülkelerle iş birliği dahilinde sağlık meslek yüksekokullarını açmak.
7. Sağlık haftası etkinlikleri düzenlemek.
8. Sağlık Bakanlıkları ile görüşülerek öncelikli çalışma alanlarını belirlemek.
9. Büyük Elçilik, Konsolosluk ve TİKA ile görüşülerek sağlık ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

Amaç ve Hedeflerimiz

  • Avrasya bölgesindeki devletlerde mevcut sağlık sistemi alt yapısının tespitini yapmak.

  • Avrasya bölgesindeki devletlerde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli alt yapı desteği vermek.

  • Avrasya bölgesindeki devletlerde sağlık alanında ve sosyal alanda eğitim veren araştırma merkezi, enstitü ve fakültelerle iş birliği yapmak.

  • Avrasya bölgesindeki devletlerde sağlık ve sosyal hayatı ile ilgili ülkemizdeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinç düzeylerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

  • Avrasya bölgesindeki devletlerde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarını açarak kaliteli sağlık çalışanlarının yetişmesine katkıda bulunmak.

  • Avrasya bölgesindeki devletlerde bulunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.