Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin görevi tıp tarihi alanlarında;
* Araştırma yapmak,
* Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
* Model ve proje geliştirmek,
* Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,
* Veri toplamak ve analiz etmek,
* Yayın yaparak ilgililerine sunmak,
* Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Amaç ve Hedeflerimiz

Merkez, tıp tarihi konusunda, yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi millî ve milletlerarası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmayı amaç edinmiştir.