Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

Biyoinformatik Nedir?

Biyoinformatik biyolojik verillerin bilgisayar yardımı ile incelenmesi, işlenmesi ve yorumlanması olarak adlandırılabilen disiplinlerararası bir bilim dalıdır.

Matematik, istatistik ve bilgisayar mühendisliği bilimlerinden yararlananarak biyolojik verilerin işlenmesi konu edinen bu bilim dalı tıp, genetik ve moleküler biyoloji alanında önemli gelişmelerin önünü açmış, araştırma süreçlerini hızlandırmıştır.

Birçok üniversite ve araştırma merkezinde dizi hizalama, genom birleştirme, kanser markeri geliştirme, moleküler tasarım, metagenomik çalışmalar, omiks teknolojilerinde üretilen verilerin işlenmesi gibi çeşitli konularda çalışmalar hızla devam etmektedir.
Özellikle yeni nesil dizileme teknolojilerinin gelişmesi ile elde edilen moleküler verilerin işlenmesi ve yorumlanması tıp dünyasını heyecanlandırmış, birçok hastalığın teşhis ve tedavisine ümit olmuştur.


ne amaçlıyoruz net