Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Görevlerimiz

TÖMER LOGO

 

SBÜ-TÖMER 29 Kasım 2017 tarihinde YÖKSİS’te tanımlanmış olup 20 Eylül 2018’de Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır.

Görevlerimiz;

 • Başta Türkçe olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer dillerde kurslar ve çeşitli sertifika programları düzenlemek. 
 • Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin ilgili birimleri veya eğitim kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yürüterek ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak.
 • Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.
 • Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.
 • Türkçe ve ihtiyaç duyulan diğer dillerde kurslar düzenlemek.
 • Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.
 • Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği ve diğer dil bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
 • Türkçe ve yabancı dil öğretimi için programlar ve sınavlar hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.
 • Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
 • Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.
 • Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.
 • İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
 • Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.
 • Merkez'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

Faaliyetlerimiz

Tanıtım Filmimize Aşağıda Bulunan Linkten Ulaşabilirsiniz;

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER TANITIM FİLMİ - YouTube

Amaç ve Hedeflerimiz

Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil seviyelerine göre kurslar düzenleyip, başarılı öğrencilere A1-A2 (Temel Seviye), B1-B2 (Orta Seviye) ve C1-C2 (İleri Seviye) sertifikalar düzenlemek.