Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

2024 Yılı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Duyurusu!..

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 2024– 2025 Eğitim Öğretim Yılında yazılı ve sözlü mülakat sınavı yapılarak öğrenci alınacak olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı başvurusu 17 Temmuz – 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında online olarak https://basvuru.sbu.edu.tr/ yapılacaktır.  

Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna mülakat başvurusuna lise diploması olmayan adaylar için lise bitirme sınavları sonunda elde edilen Bakalorya (IB) Sonuç Belgesi (ilmi- sayısal veya edebi - sözel) olanların da başvurusu kabul edilecektir. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına başvurduğu halde yazılı sınava girmeyen adaylar mülakat sınavına alınmayacaktır. 

SBÜ Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yazılı Sınavı Suriye’de bulunan Çobanbey, Azez ve Elbab sınav merkezlerinde 25 Ağustos 2024 tarihinde (Suriye saati ile) 11.00’de yapılacaktır. 

2024–2025 Eğitim Öğretim Yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yabancı uyruklu öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına sadece Suriye’ de yaşayan Suriye Uyruklu aday öğrenciler ile Suriye’de mukim olan Suriye Uyruğu dışında diğer yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabileceklerdir. Aday öğrencilerden ilk uyruğu Suriye olup, başvuru yolu ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçen çift uyruklu adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımadığı halde usulsüz başvuru yaptıkları tespit edilen adaylar yerleşmeye hak kazansalar dahi kayıt işlemleri iptal edilecektir. 

2024 – 2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için yapılacak olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına başvuru yapacak olan adaylar, ÖSYM Başkanlığınca Türkiye’de gerçekleştirilecek olan TR-YÖS2024 Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına başvuru yapamayacaktır. Aynı anda iki sınava da başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazansalar bile kayıtları iptal edilecektir. 

Türkiye’de herhangi bir Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin Çobanbey Tıp Fakültesi veya Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru yapamayacaktır. Ayrıca Suriye’de veya Çobanbey’de bulunan Tıp Fakülteleri veya Meslek Yüksekokullarından herhangi birine kayıtlı olan öğrenciler, Çobanbey Tıp Fakültesine veya Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kayıt hakkı kazandıktan sonra, ancak bir önceki kayıtlı bulunduğu akademik birimden kaydını sildirmek şartıyla Çobanbey Tıp Fakültesi veya Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna kaydı yapılacaktır. Ayrıca iki ayrı üniversitede kayıtlı olduğu tespit edilen öğrencilerin eğitim öğretim yılına bakılmaksızın Çobanbey Tıp Fakültesi veya Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan kayıtları silinecektir.

2024 Yılı Bakalorya Sınavına girdiği halde sınav sonuç belgesi henüz açıklanmayan adaylar, online sınav başvurusu yaparken 2024 Yılı Bakalorya Sınav Sonuç Belgesi yerine “2024 Yılı Bakalorya Sınav Sonuç Belgemin Aslını Mülakat Sınavı sürecinde Sınav Komisyonu Başkanına elden teslim edeceğimi taahhüt ederim.” ifadesinin yazılı olduğu, Adı/Soyadı ve imzasının bulunduğu evrağı başvuru sistemine yüklemelidirler. 

2024 Yılı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu için tıklayınız... 

Başvuru için tıklayınız...

2024 Yılı Bakalorya Sınavına girdiği halde sınav sonuç belgesi henüz açıklanmayan adaylar, online sınav başvurusu yaparken 2024 Yılı Bakalorya Sınav Sonuç Belgesi yerine “2024 Yılı Bakalorya Sınav Sonuç Belgemin Aslını Mülakat Sınavı sürecinde Sınav Komisyonu Başkanına elden teslim edeceğimi taahhüt ederim.” ifadesinin yazılı olduğu, Adı/Soyadı ve imzasının bulunduğu evrağı başvuru sistemine yüklemelidirler. Dilekçe 1 için tıklayınız... Dilekçe 2 için tıklayınız...