DUYURULAR
X

Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesi!..

06-11-2023

İç Kontrol Sisteminin risk değerlendirme standartları kapsamında Üniversitemizde yürütülecek olan risk değerlendirme çalışmalarının dayanağını teşkil edecek olan Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesi, Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin AYDIN tarafından 02.11.2023 tarihli ve 296524 sayılı Rektörlük Makam Oluru ile onaylanarak 2023-2025 yılları arasında yürürlüğe girdi.

Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesine göre Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Gruplarının hazırlayacağı Birim Risk Raporları konsolide edilerek hazırlanacak olan Konsolide Risk Raporları ve Risk Eylem Planlarıyla Üniversitenin mali ve mali olmayan tüm karar ve işlemlerinde amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinin önünde engel olabilecek riskler sistematik olarak izlenerek kontrol önlemlerinin alınacağı bildirildi.  

‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesi (2023-2025)’ için tıklayınız…