DUYURULAR
X

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ!...

11-07-2023

Kamu İhale Kurumu tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, anılan Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tebliğ yayımlandı.

 

‘Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız…