DUYURULAR
X

2024 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci!..

08-05-2023

2024 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin (2)'inci bendinde belirtilen “kamu idarelerinin performans programı hazırlama sürecinin, Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından hedef, gösterge ve faaliyetlerden sorumlu harcama birimlerine yapılacak yazılı duyuru ile başlayacağı” hükmü uyarınca performans hedeflerinden sorumlu birimlere performans programı hazırlama süreci hakkında bilgiler veren resmî yazı ile başladı.

2024 Yılı Performans Programı Hazırlık Süreci Bilgilendirme Yazısı içi tıklayınız...

“Performans Programı Nedir?” Dokümanı için tıklayınız…