DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu!..

31-03-2023

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi gereğince her yıl Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile  Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen önceki yıla ait yatırım programında yer alan projelerin gerçekleşme ve uygulama sonuçları; kamu mali yönetiminin mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamuoyu ve paydaşlarına sunulur. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu için tıklayınız…

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023 Yılı Yatırım Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız…