DUYURULAR
X

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları!..

07-02-2023

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adayların başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre değerlendirilmiş olup ilan edilen kontenjanlara başvurusu geçerli olan ve sıralaması yapılan öğrencilerin seçimi;

İlgili Yönergenin 13’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasında yer alan; “Başvurusu geçerli olan adayların sayısının kontenjandan fazla olması halinde, eşdeğer farklı yükseköğretim kurumlarından geçiş imkânı sağlamak üzere kontenjan, öncelikle her yükseköğretim kurumundan bir öğrenci alınacak şekilde ilgili diploma programlarına dağıtılır ve bu kural yedek adayların belirlenmesinde de uygulanır.”

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş duyurumuzda ilan edildiği üzere posta ve faks yoluyla yapılan başvurular işleme alınmamıştır.

Kayıt işlemleri

Hamidiye Külliyemizdeki programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında;

Gülhane Külliyemizdeki programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri yüksekokul öğrenci işleri birimlerinde yapılacaktır.

Adaylar Üniversitemizin Yatay Geçiş Yönetim Sistemine yüklediği başvuru evraklarının asılarını kayıt esnasında teslim etmesi gerekmektedir. Evrakları eksik veya sahte olduğu tespit edilen adayların kaydı yapılmış olsa dahi kayıt işlemleri iptal edilerek Üniversitemizden ilişiği kesilecektir.

Kesin Kayıt Tarihi (Asıl) : 07 – 09 Şubat 2023

Boş Kontenjanların İlanı : 13 Şubat 2023

Yedek Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Boş Kontenjanlar İçin

Başvuruları : 14 - 15 Şubat 2023

Boş Kontenjanlara Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek

Adayların İlanı : 17 Şubat 2023

Yedek Öğrenciler İçin Kesin Kayıt : 17 – 20 Şubat 2023

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...