DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2022 Yılı Temel Mali Tabloları!..

20-04-2023

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkeleri gözetilerek; kaynakların dağıtımı, uygulanan mali politikaların etkileri ile ileriye yönelik politika oluşturulması ve karar verilmesinde, kamu idaresinin mali durumu, performansı ve nakit akışları hakkında kullanıcılara kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 327. maddesi gereği her yıl faaliyet yılından sonraki Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması gereken Üniversitemizin 2022 yılına ait temel mali tabloları kamuoyu ve paydaşların erişimine sunulmuştur. 

2022 Yılı Temel Mali Tabloları için tıklayınız…