DUYURULAR
X

2024 Yılı Cari Gider-Sermaye Giderleri Ayrımı İçin Limitler!..

02-01-2024

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile cari gider ve sermaye giderleri ayrımı için limitler açıklandı.

Bütçe kanunu E cetveli 25. sırada belirtilen limitler ile (2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalardaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) 2024 yılında;

a) 03.07 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan menkul mal alımlarında 95.000 TL’yi,

b) 03.07 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan gayrimaddi hak alımlarında 75.000 TL’yi,

c) 03.07 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan menkul malların bakım ve onarımlarında 95.000 TL’yi,

d) 03.08 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 207.000 TL’yi aşan tutarların,  03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden ödenmeyeceği; yatırım projeleri ödeneklerinin yer aldığı 06-Sermaye Giderleri tertiplerinden ödeneceği bildirildi.

E Cetveli 25. Sıra için tıklayınız…

Bütçe Sınıflandırması Açıklamaları için tıklayınız…